Leiderschap inzake kennis en ideeën

Kennis delen is een van de belangrijkste strategische competenties van Indaver. We begrijpen en erkennen het belang van leiderschap inzake kennis en ideeën voor onze klanten, onze medewerkers en de afvalsector in het algemeen. Onze onderzoeksactiviteiten zijn ingebed in onze bedrijfsstructuur, met multidisciplinaire teams voor kennis delen. We wisselen deze kennis ook uit, intern en met derden, om onze dienstverlening continu te verbeteren en te vernieuwen.

Kennisklimaat

We creëren een kennisklimaat waarin medewerkers hun kennis verdiepen en hun expertise delen. Dit stimuleert creativiteit en leidt tot vernieuwende ideeën om onze activiteiten te verbeteren en nog meer materialen en energie terug te winnen. Deze ideeën worden getoetst op hun haalbaarheid, nut voor de klant, duurzaamheid en risico’s voor we ze toepassen.

Onderzoek en ontwikkeling

Indaver investeert in onderzoek en ontwikkeling, zodat ze steeds opnieuw de standaard voor afvalbeheer bepaalt. Onze medewerkers zijn opgeleid met het idee van continue verbetering. Ze worden gestimuleerd om te experimenteren met eigen ideeën. Vernieuwing betreft niet enkel voor onze installaties, maar ook onze processen, diensten en systemen.

Innoveren over de grenzen heen

Met de International Operational Competence Centres (IOCC), die werken over de Indaver-regio’s heen, worden interne kennis en ervaring bijeen gebracht, ontwikkeld en gedeeld om onze processen nog te verbeteren. Nieuwe technologische evoluties worden er opgevolgd en nieuwe, creatieve ideeën ontwikkeld. 

  • De IOCC rond het beheer van residu’s bestudeert welke grondstoffen we kunnen halen uit de residu’s van de thermische verwerking en hoe ze kunnen worden gebruikt.
  • De IOCC voor energie en klimaat bestudeert hoe waste-to-energy het percentage hernieuwbare energie in de energiebevoorrading kan verhogen.

Industriële sectororganisaties en werkgroepen

Indaver is zoveel mogelijk vertegenwoordigd in relevante sectororganisaties. Op die manier wil ze zichtbaar zijn en invloed uitoefenen op voor haar belangrijke dossiers. Indaver heeft een gezaghebbende stem in het debat rond duurzaam materialen- en afvalbeheer. Ze is erg zichtbaar op technische en beleidsfora en deelt haar kennis daar met derden.

Workshops, opleidingen en seminaries

Indaver deelt haar kennis met de sector, met onderzoekers, beleidsmakers, onderwijsinstellingen en stakeholders. Medewerkers van Indaver gaan in scholen praten over hun functie en studenten kunnen een bezoek brengen aan het bedrijf. Indaver is ook aanwezig op jobbeurzen en andere evenementen waar bedrijven zich voorstellen aan potentiële werknemers.

Opendeurdagen en bedrijfsbezoeken

Opendeurdagen en bedrijfsbezoeken zijn in alle regio’s de ideale gelegenheid om de stakeholders van Indaver een blik achter de schermen te gunnen en Indaver de kans te geven om zich te profileren als de uitgelezen partner voor afvalbeheer. 

Burenraden en overlegfora

Indaver streeft altijd en overal naar open communicatie. Burenraden en overlegfora zijn waardevolle fora waar Indaver bedrijven, milieuorganisaties, buren en lokale overheden ontmoet. Indaver luistert er naar vragen, informeert snel bij incidenten en houdt ze systematisch op de hoogte van nieuwe projecten. Indaver heeft burenraden en overlegfora met stakeholders in België, Duitsland, Nederland en Ierland. 

Share this page