Investeren in duurzame inzetbaarheid

Indaver wil steeds de juiste competenties in huis hebben om de bedrijfsstrategie en de toekomstige internationale groei vorm te geven. Dit houdt in dat we enerzijds ons ouder wordend personeel opvolgen en begeleiden, en ervoor zorgen dat de opgebouwde kennis in de organisatie blijft. Anderzijds leggen we ons toe op de optimale en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers om tegemoet te komen aan de noodzaak om langer aan de slag te blijven. We hanteren daarbij een proactieve aanpak, die rekening houdt met de diversiteit van de verschillende leeftijdsgroepen, dus zonder oudere werknemers te stigmatiseren. We kiezen voor kwalitatieve oplossingen met het oog op mobiliteit, leren en ontwikkelen – een ‘leer- en ontwikkelingsaanpak’. Dit vergt een gezamenlijk engagement van medewerkers en bedrijf, en flexibiliteit en inzet van beide kanten. Bij Indaver delen we deze visie. We voerden een groepsbrede strategie in die we vertaalden naar regionale strategieën, afhankelijk van de lokale context en wetgeving.

Strategieën

De 4 pijlers van de groepsbrede en regionale strategieën zijn gebaseerd op:

  • Gezondheid en welzijn: 

We maken onze medewerkers bewust van het belang van hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en zetten hen aan tot een gezondere levensstijl. We bieden medische controles en relevante vaccinaties aan. We dringen er bij onze medewerkers op aan om hun lichamelijke en geestelijke gezondheid voldoende aandacht te geven, zowel thuis als op het werk.

We overleggen voortdurend met onze medewerkers en passen de arbeidsomstandigheden aan om mensen op de lange termijn aan de slag te houden. We streven samen naar een goed evenwicht dat zowel het bedrijf als de medewerkers ten goede komt. We evalueren de werkplek en gaan na welke ergonomische middelen nodig zijn voor optimale prestaties.   

  • Evenwicht in werk en leven:

We verduidelijken de functies en verantwoordelijkheden van onze medewerkers en de verwachte resultaten. We zorgen ervoor dat onze mensen de juiste opleiding hebben gehad voor hun taken en ondersteunen hen waar nodig. We stellen hun efficiënte en doeltreffende instrumenten ter beschikking om hun taken uit te voeren. We verwachten van onze medewerkers dat ze het initiatief nemen om de arbeidsprocessen efficiënter te maken. 

We bieden, waar mogelijk, flexibele werkuren, en de mogelijkheid om thuis te werken en deeltijds te werken. Aan de hand van een open en eerlijke dialoog zoeken we een situatie die voordelig is voor henzelf, voor het bedrijf en voor hun team.

  • Competentie en loopbaanontwikkeling: 

We bieden onze medewerkers mogelijkheden om hun competenties en vaardigheden voortdurend aan te scherpen door middel van opleiding en ontwikkeling, on-the-job-ervaring, coaching, feedbackoefeningen en evaluaties van hun potentieel. We helpen hen bij het vinden van hun persoonlijke loopbaanankers in elke fase van hun leven. We verwachten van onze medewerkers dat ze zelf initiatief nemen en beseffen dat ze de ontplooiing van hun vaardigheden en loopbaan zelf in handen hebben.

  • Betrokkenheid en engagement:

We ondersteunen onze medewerkers volgens het Indaver-motto ‘Care-Connect-Coach’. We tonen respect en vertrouwen. We verduidelijken hun persoonlijke bijdrage aan de Indaver-strategie en het team, en betrekken hen bij de besluitvorming. We geven hun de autonomie en het gezag om op te treden. We helpen hen om zich te ontwikkelen en om te gaan met een veranderende omgeving.

Share this page