People

De ervaring, de kennis en de inzet van haar medewerkers maken van Indaver een bedrijf dat duurzame ontwikkeling en innovatie als handelsmerk heeft. Wij investeren voortdurend in de ontwikkeling van onze werknemers en leidinggevenden en moedigen het delen van kennis aan. 

Een stabiel en goed opgeleid team

  • Aantal medewerkers:1 739 op 31 december 2018 in de Indaver Groep. 
  • Opleiding: Indaver gelooft dat de voortdurende ontwikkeling van haar personeel de veerkracht, de flexibiliteit en de prestaties van het bedrijf versterkt.

Meer: klik hier.

Leiderschap inzake kennis en ideeën

Kennis delen is een van de belangrijkste strategische competenties van Indaver. We begrijpen en erkennen het belang van leiderschap inzake kennis en ideeën voor onze klanten, onze medewerkers en de afvalsector in het algemeen. Onze onderzoeksactiviteiten zijn ingebed in onze bedrijfsstructuur, met multidisciplinaire teams voor kennisdelen. We wisselen deze kennis ook uit, intern en met derden, om onze dienstverlening continu te verbeteren en te vernieuwen.

Via workshops, opleidingen en seminaries heeft Indaver een stem in het debat rond duurzaam materialen- en afvalbeheer. Ze is erg zichtbaar op technische en beleidsfora waar ze haar kennis deelt, zoals in sectororganisaties. Opendeurdagen en bedrijfsbezoeken zijn de ideale gelegenheid om de stakeholders van Indaver een blik achter de schermen te gunnen en zich te profileren als de uitgelezen partner voor afvalbeheer. Indaver streeft naar open communicatie. Burenraden en overlegfora belichamen haar kernwaarde ‘open in woord en daad’.

Meer: klik hier.

Veiligheid eerst bij Indaver

Voor Indaver is de veiligheid van haar medewerkers, maar ook van diegenen die (in)direct bij haar activiteiten betrokken zijn, een absolute prioriteit. Dat strookt met onze kernwaarde ‘met oog voor mens, veiligheid en milieu’.

Veilig en gezond werken komt voor Indaver op de eerste plaats. We bieden de nodige veiligheidsopleidingen en gezondheidscheckups aan. We voorzien in beschermende uitrusting en zorgen ervoor dat de installaties veilig zijn en de werkomgeving gezond is. We moedigen een kritische cultuur aan waarin we medewerkers aanmoedigen om verbeteringen te suggereren en anderen aan te spreken op onveilig gedrag. Onze managementteams gaan met hen het gesprek over veiligheid aan. Deze intensieve campagne werpt haar vruchten af.

Meer: klik hier.

Share this page