Toonaangevend in duurzaam afvalbeheer

Indaver helpt bedrijven en overheden hun (duurzame) bedrijfsvoering nog te verbeteren door hun afvalbeheer te ondersteunen en voortdurend te verbeteren. Dit betekent minimale impact voor de samenleving, naleving van de strengste milieuregels en maximale terugwinning van energie en materialen. Duurzaamheid is de rode draad doorheen onze activiteiten. 

Partner voor de behoeften van onze klanten

Afvalbeheer is een complex, snel veranderend domein. Wij helpen onze klanten de weg te vinden. We bieden kwaliteitsvolle en duurzame oplossingen voor hun afvalbeheer. We beschikken daarvoor over intelligente afvalbeheersystemen en complexe verwerkingsinstallaties. 

Klanten kunnen rekenen op een aanpak op maat van hun behoeften. Onze Total Waste Management dienstverlening biedt industriële bedrijven geïntegreerde oplossingen voor hun afvalbeheer. Onze Public waste PartnershipS bieden overheden een totaalaanpak voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval.

Indaver is de standaard voor afvalbeheer door voortdurend de kwaliteit, de efficiëntie en de veiligheid van haar dienstverlening te verbeteren. Door onze internationaal erkende prestaties op het vlak van duurzaam afvalbeheer zijn we toonaangevend in Europa.

Partner van de circulaire economie

De wereldbevolking groeit pijlsnel, de druk op de steeds schaarser wordende grondstoffen en energie is onhoudbaar. We moeten slimmer omspringen met materialen en energie. Indaver werkt mee aan de overgang van een lineaire economie, waarin grondstoffen eenmalig worden gebruikt, naar een circulaire economie, waarin de klemtoon ligt op duurzaamheid door toegevoegde waarde.

In de circulaire economie worden materialen die uit afvalstromen worden gewonnen opnieuw ingezet als een hoogwaardige grondstof, voor hun oorspronkelijke doel of om nieuwe producten te maken. Zo hoeven geen nieuwe grondstoffen te worden aangewend. Afvalbeheer speelt dus een cruciale rol bij dit sluiten van kringlopen.

Indaver wil afval zoveel mogelijk opnieuw in de materialenketen brengen. We ontleden afvalstoffen tot op de oorspronkelijke componenten en winnen die terug. Zo verkrijgen we materialen voor industriële processen die in kwaliteit niet te onderscheiden zijn van het oorspronkelijke product. We waken er ook over dat gevaarlijke of schadelijke stoffen uit de voedsel- en materialenketen blijven.

Share this page

Indaver, toonaangevend in duurzaam afvalbeheer