Specialist in duurzaam afvalbeheer

Indaver exploiteert gespecialiseerde installaties en leidt intelligente afvalbeheersystemen in goede banen. Daarbij ligt de nadruk op duurzaam materialen- en energiebeheer. We kunnen onze klanten – bedrijven, overheden en inzamelaars – een totaaloplossing bieden voor hun industrieel, gevaarlijk, huishoudelijk en bio-organisch afval.

Twee onderscheiden markten

Voor industrieel en gevaarlijk afval heeft Indaver een leidende positie op de Noordwest-Europese markt met haar Total Waste Management concept. Grote industriële bedrijven geven de voorkeur aan pan-Europese dienstverleners. Daarom breidt Indaver systematisch haar verwerkingscapaciteit en commerciële activiteiten in Europa uit, door organische groei en gerichte acquisities. We concentreren onze activiteiten in landen waar onze kernklanten – chemie, life sciences en metallurgie – sterk aanwezig zijn.

Voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval hebben we diepe wortels in België. In Nederland en Ierland bouwen we onze positie uit. Onze doelstelling is in eerste instantie om sterk te staan en te blijven in landen waar we nu al actief zijn. Op die manier kunnen we onze installaties optimaal inzetten en onze klanten kostenefficiënte oplossingen blijven aanbieden.

Vernieuwende dienstverleningsconcepten

We bieden onze klanten kwalitatieve, duurzame en kostenefficiënte oplossingen voor hun afvalbeheer. Zij kiezen de aanpak die het best aansluit bij hun behoeften. Voor elk type afval hebben wij een flexibele oplossing dankzij een brede waaier van eigen installaties, aangevuld met verwerkingsmogelijkheden bij derden.

Klanten kunnen steeds rekenen op de juiste diensten, aan de beste voorwaarden; een efficiënte projectopvolging; en duurzame en correcte verwerking. We garanderen volledige transparantie en traceerbaarheid. Klanten krijgen, indien gewenst, complete ontzorging, waarbij we streven naar de laagst mogelijke Total Cost of Ownership. 

  • Total Waste Management

Indaver biedt grote industriële bedrijven geïntegreerde oplossingen voor hun afvalbeheer. Zo kunnen zij zich concentreren op hun kernactiviteiten. Ons Total Waste Management omvat een totaalpakket aan diensten voor hun volledige afvalportfolio. Indaver kan het afvalbeheer van klanten overnemen, van advies en inzameling onsite over verwerking tot administratie en rapportage.

  • Public waste PartnershipS

Indaver is voor overheden een belangrijke en betrouwbare partner voor een duurzaam en kostenefficiënt afvalbeleid. Public waste PartnershipS (PwPS) zijn een passend en flexibel antwoord op de behoeften van gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Daarbij streven we naar langetermijnsamenwerking, vaak in intensieve partnerships, met gezamenlijke investeringen in verwerkingscapaciteit. De belangrijkste verwerkingsmethoden in dit segment zijn hoogwaardige recycling en thermische verwerking met energieproductie. De verwerking van bio-organisch afval, via composteren en vergisten, wint ook aan belang.

Share this page