Management

Indaver is een Europees merk met internationale ambities. Haar managementstructuur bevordert de samenwerking tussen haar businessregio’s en helpt de groei effectief en efficiënt te organiseren.

Matrixstructuur

De Indaver Groep is gestructureerd in een organisatie met regio’s: België, Nederland, Duitsland, en Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Om de samenwerking tussen de regio’s te bevorderen is een matrixstructuur opgezet. De matrix bestaat groepsbreed uit het Internationaal Management Team en verticaal uit de Regionale Management Teams.

Het Internationaal Management Team onder leiding van de CEO ontwikkelt de strategie, bepaalt de jaarlijkse doelstellingen en coördineert de operationele activiteiten. Het zorgt ervoor dat de synergie maximaal benut wordt. De Regionale Management Teams zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten in hun regio.

De raad van bestuur benoemt het managementteam van Indaver. Hij legt de verantwoordelijkheden, competentiegebieden en verplichtingen van het managementteam vast.

Managementondersteuning

Businessteams staan in voor het resultaat in hun business-segment. Ze staan dicht bij de klant en de markt en kunnen daardoor snel inspelen op opportuniteiten. Ze staan garant voor business excellence.

International Operational Competence Centers ondersteunen het streven naar operational excellence. Specialisten uit de verschillende regio’s identificeren en implementeren goede praktijken en wisselen informatie rond technologische evoluties uit.

Samenwerking tussen de regio's: Cooperation Agreement

Indaver is een internationale organisatie met dochters en holdings in verschillende Europese landen. ‘Globaal denken en lokaal handelen’ is de manier waarop Indaver succesvol meent te zijn op de verschillende markten en inzet op verdere groei. Globaal denken verwijst naar onze visie en bedrijfsstrategie, ondersteund door de juiste waarden en beleidslijnen. Lokaal handelen refereert aan de dienstverlening op het gebied van afvalbeheer voor onze klanten en lokale stakeholders. Als gevolg van deze groei is de organisatie ook complexer geworden. Er zijn duidelijke afspraken nodig, die altijd en overal gelden en die zorgen voor een uniforme manier van werken. Daarvoor is er de Cooperation Agreement.  

In dit document staat beschreven hoe Indaver als organisatie werkt, met als gevolg een vergelijkbare operationele werking en dienstverlening over de verschillende regio’s heen, die garandeert dat Indaver haar belangrijkste bedrijfsprocessen steeds strak in de hand heeft.

De afspraken in de Cooperation Agreement zijn voor alle regio’s van toepassing. Dankzij deze Cooperation Agreement benadert Indaver haar stakeholders altijd en overal op dezelfde manier en draagt ze steeds consequent haar waarden uit.

Share this page