Corporate Governance

De raad van bestuur en het management van Indaver hechten veel belang aan de principes van ‘corporate governance’ of deugdelijk bestuur. Zij willen dat hun corporate-governancesysteem transparant en toegankelijk is voor alle stakeholders.

Indaver is een niet-beursgenoteerde vennootschap en dus niet verplicht om corporate-governancecodes na te leven. Niettemin ondersteunt Indaver de principes van de Belgian Corporate Governance Code voor beursgenoteerde vennootschappen en hanteert ze deze als referentiekader voor haar eigen corporate-governancemodel. 

Indaver streeft er voortdurend naar om haar corporate-governancesysteem uit te breiden en te verbeteren. Zo komt ze tegemoet aan de verwachtingen van haar aandeelhouders en van de andere belanghebbenden en houdt ze gelijke tred met ontwikkelingen in België en daarbuiten.

Indaver gebruikt onder meer haar website en de jaarlijkse Duurzaamheidsrapportering om alle stakeholders op de hoogte te houden van haar corporate-governancesysteem.

Share this page