Organisatie

Management

Indaver is een Europese speler met internationale ambities. We zijn actief in verschillende landen: België, Nederland, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, Italië, Portugal en Spanje. Het Regionaal Management Team in elke regio is verantwoordelijk voor alle commerciële en operationele activiteiten. Het Internationaal Management Team onder leiding van de CEO ontwikkelt de strategie, legt de jaarlijkse doelstellingen vast en coördineert de operationele activiteiten.

Share this page