Netwerk

Indaver werkt samen met partners op internationaal niveau om kennis en ervaring te delen over duurzaam afvalbeheer, en om toezicht te houden op de ontwikkeling en de toepassing van de wetgeving voor de sector, door informatie te verstrekken aan de belangrijkste Europese instellingen. Op die manier willen deze partners van duurzaam afvalbeheer in Europa de standaard op dit gebied continu aanscherpen.

Eurits: bewaker van de circulaire economie

Indaver stond mee aan de wieg van Eurits, de Europese organisatie voor een verantwoorde verbranding en behandeling van speciale afvalstromen.

Eurits vertegenwoordigt meer dan 90 % van de gespecialiseerde afvalverbrandingssector in de Europese Unie. Ze waakt over een veilige, wettelijke en milieuvriendelijke afvalverbranding. Indaver neemt sinds 1997 ofwel het voorzitterschap, ofwel de technische directie waar. 

Eurits biedt Indaver een Europees platform om haar visie te communiceren. Voor Indaver en Eurits zijn de verbrandingsinstallaties voor gevaarlijk afval de ‘bewakers van de circulaire economie’. Dankzij deze afvalverbranding kan gevaarlijk afval niet terechtkomen in gerecyclede producten of in de voedselketen. 

Eurits biedt een forum voor de uitwisseling van technische en operationele informatie om goede praktijken te stimuleren. Ze vertegenwoordigt de gespecialiseerde afvalverbrandingssector en houdt toezicht op de ontwikkeling en de toepassing van de wetgeving voor de sector door informatie te verstrekken aan de belangrijkste Europese instellingen. 

ISWA: duurzaam afvalbeheer wereldwijd

Indaver werkt op internationaal niveau samen met partners om kennis en ervaring te delen op het vlak van duurzaam afvalbeheer. Zo een platform is ISWA (International Solid Waste Association).

ISWA streeft naar een duurzaam en professioneel afvalbeheer wereldwijd. Ze zet aan tot een efficiënt gebruik van grondstoffen via duurzame productie en consumptie, verbetert afvalbeheer via onderwijs en vorming en promoot de meest gepaste en beste beschikbare technologieën en praktijken.

ISWA biedt wetenschappelijke, economische en maatschappelijke instrumenten, zoals een internationaal netwerk om kennis en ervaring te delen op het gebied van duurzaam afvalbeheer en de strijd tegen de klimaatverandering; werkgroepen van deskundigen om kennis en expertise te vergroten; onderwijs en opleidingen; professionele publicaties en samenwerkingen met alle stakeholders in afvalbeheer, in het bijzonder met de nationale leden van ISWA evenals met internationale organisaties en instellingen.

CEWEP: focus op waste-to-energy

Door de terugwinning van energie en materialen dragen de waste-to-energy installaties van Indaver bij tot een duurzame samenleving. Indaver deelt haar expertise ook op internationaal vlak. Een platform hiervoor is CEWEP (Confederation of European Waste-to-energy Plants).

CEWEP is de overkoepelende vereniging van eigenaars en exploitanten van waste-to-energy installaties in Europa. Ze vertegenwoordigt 394 waste-to-energy installaties uit 18 Europese landen. Samen vormen ze 86 % van de waste-to-energy capaciteit in Europa. Indaver, via BW2E (Belgian Waste-to-energy), en CEWEP Ierland zijn reeds lang lid. 

CEWEP wil het terugwinnen van alternatieve energie uit afval een duwtje in de rug geven en aantonen dat waste-to-energy installaties de afhankelijkheid van storten en van fossiele brandstoffen verminderen. Ze sensibiliseert het brede publiek over de rol van waste-to-energy installaties en verschaft informatie. Ze vertegenwoordigt waste-to-energy installaties op Europees niveau en neemt deel aan het besluitvormingsproces. Bovendien bevordert ze de uitwisseling van ervaring, onderzoek en ontwikkeling tussen leden.

Share this page