Investeren in kennis

We creëren een kennisklimaat waarin medewerkers ‘outside the box’ denken en hun expertise en ervaring delen. Dit stimuleert creativiteit en leidt tot vernieuwende ideeën om processen, technologieën en diensten te verbeteren en nog meer materialen en energie terug te winnen. De ideeën worden getoetst op hun haalbaarheid, nut voor de klant, duurzaamheid en risico’s voor we ze toepassen.

Indaver investeert continu in het ontwikkelen en verdiepen van de kennis van haar medewerkers. Bijzondere aandacht is er in de hele organisatie voor kennisdelen. Voor managers heeft Indaver het Triple C opleidingsprogramma – Care, Connect, Coach – om de ambities en passies van onze medewerkers te rijmen met de ambities van Indaver en om hen aan te moedigen om creatieve oplossingen te bedenken.

International Operational Competence Centres

Innovatie komt tot stand waar verschillende disciplines elkaar raken. In de International Operational Competence Centres (IOCC) die actief zijn over de Indaver-regio’s heen, worden kennis en ervaring bijeengebracht, ontwikkeld en gedeeld om onze processen nog te verbeteren. We volgen er nieuwe technologische evoluties op de voet en ontwikkelen er nieuwe creatieve ideeën. Zo is er bijvoorbeeld een IOCC voor het beheer van residu’s, dat bestudeert hoe het residu van de thermische verwerking met energieterugwinning (waste-to-energy) kan gebruikt worden en welke grondstoffen hier uit gehaald kunnen worden

 

Share this page