Operational excellence verbeteren

Het klimaat voeden

We waken er over dat onze systemen efficiënt werken; schade aan het milieu voorkomen; een kwaliteitsvolle dienstverlening bieden aan klanten en een kwaliteitsvolle werkomgeving voor onze medewerkers; de veiligheid, gezondheid en het welzijn van al onze medewerkers en anderen die (in)direct betrokken zijn bij onze activiteiten garanderen.

QESH: oplossingen volgens het boekje

De QESH-afdeling van Indaver zorgt voor oplossingen die conform de nationale en Europese afvalwetgeving zijn. Onze QESH-afdeling omvat 3 expertisedomeinen: Kwaliteit, Milieu, Gezondheid en Veiligheid. Onze teams onderzoeken proactief waar het beter kan en voeren de noodzakelijke veranderingen aan onze managementsystemen door. Dit omvat regelmatige evaluaties van alle relevante wetgeving en richtlijnen voor goede praktijken, opsporen van gevaren en risicoanalyses, audits voor al onze vestigingen en activiteiten, onderzoek naar incidenten en non-conformiteit, en opleiding. Onze QESH-afdeling vraagt feedback aan onze klanten en spoort ons voortdurend aan om onze dienstverlening nog te verbeteren.

LSS: efficiënter verbeteren

Voor Indaver is continue verbetering, voor een nog beter resultaat voor de klant en voor de samenleving, een kernwaarde. Naast de EFQM-aanpak en de ISO-normen om processen te controleren, te verbeteren en op te volgen, gebruiken we Lean Six Sigma, een methode om verbeterprojecten nog systematischer en proactiever aan te pakken. LSS is een verbeteraanpak in vijf stappen: Define (wat moet er verbeteren en waarom), Measure (welke gegevens kunnen verzameld worden), Analyze (wat is het probleem en wat zeggen de data), Implement (voorgestelde verbeteringen doorvoeren) en Control (opvolgen of de resultaten zijn wat ze moeten zijn). De LSS-methode wordt in alle regio’s doorgevoerd. 

Investeren in kennis

We creëren een kennisklimaat waarin medewerkers ‘outside the box’ denken en hun expertise en ervaring delen. Dit stimuleert creativiteit en leidt tot vernieuwende ideeën om processen, technologieën en diensten te verbeteren en nog meer materialen en energie terug te winnen. De ideeën worden getoetst op hun haalbaarheid, nut voor de klant, duurzaamheid en risico’s voor we ze toepassen. Indaver investeert continu in het ontwikkelen en verdiepen van de kennis van haar medewerkers. Bijzondere aandacht is er in de hele organisatie voor kennisdelen. Voor managers heeft Indaver het Triple C opleidingsprogramma – Care, Connect, Coach – om de ambities en passies van onze medewerkers te rijmen met de ambities van Indaver en om hen aan te moedigen om creatieve oplossingen te bedenken.

Share this page