Veiligheid

Indaver sluit geen compromissen als het op veiligheid aankomt. De veiligheid van haar medewerkers, maar ook van diegenen die (in)direct bij haar activiteiten betrokken zijn, is een absolute prioriteit. Dat strookt met onze kernwaarde ‘met oog voor mens, veiligheid en milieu’. Indaver bepleit een groepsbrede gedragscultuur rond veiligheid, met oog voor continue verbetering.

Veiligheidscultuur

We sensibiliseren voortdurend onze medewerkers en onderaannemers rond veiligheid. Met veiligheidsopleidingen tonen we hoe belangrijk we het vinden dat elke medewerker zich persoonlijk engageert voor ons veiligheidsbeleid. We vergroten nog voortdurend onze kennis van het afval dat we verwerken.

Risicobeperking

Om de risico’s bij de verwerking van afval te beperken heeft Indaver een sterke organisatie en procedures ontwikkeld (bijvoorbeeld een gecentraliseerde afdeling voor afvalverwerking, audits, handboeken per vestiging,…) die een veilig en risicovrij afvalbeheer garanderen. We hebben internationaal erkende certificatie voor ons veiligheidsbeleid en efficiënte en veilige installaties. Elke nieuwe installatie of grote wijzigingen aan bestaande installaties worden systematisch onderworpen aan een HAZ-Op (HAZard and Operability)-studie om gevaren op te sporen en te beheersen.

Coördinatie tussen de regio’s

Indaver heeft uniforme veiligheidsindicatoren voor al haar vestigingen in Europa, zodat ze gemeenschappelijke doelstellingen kan uitzetten. Elk incident op een vestiging van Indaver wordt gerapporteerd in de hele Groep opdat een gelijkaardig voorval zich niet elders voordoet. Een Group Safety Manager coördineert en deelt veiligheidsexpertise, zowel in de Groep als met de sector en externe actoren. Een Veiligheidsraad bespreekt de oorzaken van incidenten en doet voorstellen voor structurele verbeteringen.

Share this page

Veiligheid bij Indaver: een zaak van iedereen!