Strenge normen

Indaver heeft gekozen voor geïntegreerde en uniforme managementsystemen. Ze waken over de veiligheid, betrouwbaarheid en traceerbaarheid van haar processen. Ze controleert zorgvuldig haar eigen impact op het milieu.

Gecertificeerd

We hebben gekozen voor gecertificeerde managementsystemen, zowel voor onze eigen vestigingen als voor die van Total Waste Management klanten. Met certificatie door een onafhankelijk extern certificatiebureau bevestigt een deskundige derde de goede werking van onze managementsystemen. Afhankelijk van de regio heeft Indaver ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) certificaten en specifieke regionale certificaten.
Hier vindt u een overzicht van alle certificaten per regio.

 

Verregaand geïntegreerd

Wat Indaver onderscheidt zijn de automatisering en integratie van haar verschillende businessprocessen. Zo willen wij onze positie als kwaliteitspartner in de markt van het duurzaam afvalbeheer behouden. Dankzij de verregaande integratie tussen onze verschillende processen en systemen heeft Indaver een nauwkeurig overzicht van het te verwerken afval en kan ze haar klanten de klok rond volledige traceerbaarheid van hun afvalstromen garanderen. 

Continu bewaakt

We controleren voortdurend of de activiteiten van Indaver en die van onze partners gebeuren in overeenstemming met de codes van goede praktijken, de operationele procedures, de wetgeving en de verschillende accreditaties en vergunningen. QESH speelt daarom een belangrijke rol in de organisatie van interne en externe audits.  

Continu verbeterd

Onze QESH-teams zorgen voor het behoud onze ISO-accreditatie, voeren interne en externe audits uit en beantwoorden vragen van klanten rond QESH. Ze zorgen ervoor dat al onze operationele procedures up-to-date zijn. Ze houden aanpassingen bij en communiceren hierover duidelijk met de rest van de organisatie en met onderaannemers. Ze zorgen er ook voor dat medewerkers deze procedures volgen en sturen bij wanneer dat niet zo is. Onze QESH-afdeling vraagt feedback aan onze klanten en spoort ons voortdurend aan om onze dienstverlening nog te verbeteren.

Share this page