Impact op het milieu

Indaver wil de impact van haar activiteiten op mens en milieu zo klein mogelijk houden. We controleren continu onze emissies naar lucht en water en garanderen dat we daarbij de strengste milieunormen naleven. Een extern, onafhankelijk labo bevestigt regelmatig de goede werking van onze meetinstrumenten. We investeren voortdurend in nieuwe technologieën en methodes om onze emissies naar lucht en water nog te beperken. 

Indaver springt spaarzaam om met water. We waken er over dat onze activiteiten de bodem niet belasten. We nemen de nodige preventieve maatregelen om vervuiling van de bodem en het grondwater op onze vestigingen te voorkomen en zorgen ervoor dat afvalstoffen veilig gestort worden op de deponieën die we beheren.

Indaver doet ook inspanningen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Zowel bij de verwerking van afval als bij het vervoer van afval of personen dragen wij milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel. Tussen 2014 en 2018 wil Indaver jaarlijks 2 % CO2-reductie per ton afval realiseren.

Voor meer informatie over onze inspanningen om de impact van onze activiteiten op het milieu te beperken, raadpleeg onze Duurzaamheidsrapportering.

Share this page