Impact op het milieu

Indaver wil de impact van haar activiteiten op mens en milieu zo klein mogelijk houden. We controleren continu onze emissies naar lucht en water en garanderen dat we daarbij de strengste milieunormen naleven. Een extern, onafhankelijk labo bevestigt regelmatig de goede werking van onze meetinstrumenten. We investeren voortdurend in nieuwe technologieën en methodes om onze emissies naar lucht en water nog te beperken. 

Indaver springt spaarzaam om met water. We waken er over dat onze activiteiten de bodem niet belasten. We nemen de nodige preventieve maatregelen om vervuiling van de bodem en het grondwater op onze vestigingen te voorkomen en zorgen ervoor dat afvalstoffen veilig gestort worden op de deponieën die we beheren.

Indaver doet ook inspanningen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Zowel bij de verwerking van afval als bij het vervoer van afval of personen dragen wij milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel. 

Voor meer informatie over onze inspanningen om de impact van onze activiteiten op het milieu te beperken, raadpleeg onze Duurzaamheidsrapportering.

Producenten in een circulaire economie willen grondstoffen hergebruiken. Ze moeten dan wel even goed en veilig zijn als het originele materiaal. Wij winnen kwaliteitsvolle materialen terug uit het afval dat we verwerken. We beschermen deze materialenkringloop tegen verontreiniging. We zijn zo een schakel in de circulaire economie.

Share this page