Duurzaamheid

Duurzaam afvalbeheer betekent voor Indaver niet alleen afval zoveel mogelijk omzetten in energie. Ze wil ook haar eigen energiegebruik zo laag mogelijk houden en doet hiervoor continu verbeteringen.

Efficiënt omgaan met grondstoffen

CO2 is het voornaamste broeikasgas verantwoordelijk voor de klimaatsverandering. 90 procent van dit gas wordt uitgestoten voor energetische toepassingen. Hoe energie-efficiënter installaties, processen en gebouwen zijn, hoe meer we onze CO2-uitstoot kunnen beperken. Indaver zoekt continu naar manieren om ook haar eigen verbruik van energie en materialen zo laag mogelijk te houden. Daarvoor neemt ze voortdurend haar installaties en processen onder de loep om te zien hoe ze haar gebruik van energie en materialen kan beperken.

Terugwinnen van grondstoffen

We zetten innovatieve technologieën in om energie uit afval te halen. Via thermische verwerking in onze installaties produceren we voldoende energie voor elektriciteit voor 259 000 gezinnen. We zoeken voortdurend nieuwe manieren om de energie die we terugwinnen, te gebruiken.

Indaver wint ook materialen terug uit afval voor recycling of hergebruik. Ze kiest telkens de duurzaamste verwerkingsmethode voor elke afvalstroom. Efficiënt sorteren en zuiveren leveren hoogwaardige eindproducten op, klaar voor hergebruik of recycling.

Indaver controleert steeds dat deze producten voldoen aan de strengste eisen van de recyclingindustrie en dat ze veilig zijn voor ze opnieuw in de gesloten kringloop worden gebracht. Innovatie is de sleutel; daardoor kunnen we nog meer fracties scheiden, met een hogere kwaliteit voor recycling.

Share this page