Strenge auditprocedures

Met interne audits controleert Indaver de toepassing van haar geïntegreerde managementsystemen. Zo kunnen we continu onze processen verbeteren. Via externe audits kunnen overheden, klanten en certificatiebureaus onze processen controleren. De resultaten van de interne en externe audits worden opgevolgd door de QESH-afdeling. Het Internationaal Management Team wordt op de hoogte gebracht van de corrigerende maatregelen.

Overheidscontroles

Indaver krijgt in alle regio’s regelmatig controle van overheden die vergunningen verlenen of toezicht houden op de correcte naleving ervan.

SEVESO-controles

Omwille van de hoeveelheid gevaarlijk afval die er wordt opgeslagen en verwerkt, zijn sommige vestigingen van Indaver (Hamburg, Biebesheim, Frankfurt, Stuttgart, Antwerpen, Hoek en Dublin) onderworpen aan de SEVESO-richtlijn, een Europese richtlijn over de beheersing van de risico’s verbonden aan de opslag en behandeling van gevaarlijke stoffen. De richtlijn wil ernstige ongevallen voorkomen en de impact ervan op mens en milieu beperken. De preventieve maatregelen en de inspectie- en onderhoudsprogramma’s van een SEVESO-vestiging worden periodiek gecontroleerd  door de bevoegde overheden.

Controles door klanten

Klanten maken regelmatig gebruik van de mogelijkheid om zelf (onsite) controles te doen. De audits passen ofwel in de acceptatieprocedure van Indaver als afvalverwerker (precontractuele audits) of in een tussentijdse evaluatie van leveranciers (postcontractuele audits).

Controles door certificatiebureaus

Met de certificatie van de beheerssystemen van Indaver bevestigt een onafhankelijk en erkend certificatiebureau formeel dat Indaver goed werkt. Afhankelijk van de regio heeft Indaver een ISO 9001-, ISO 14001-, een OHSAS 18001-certificaat en specifieke regionale certificaten.  

Share this page