Strenge auditprocedures

Met interne audits controleert Indaver de toepassing van haar geïntegreerde managementsystemen. Zo kunnen we continu onze processen verbeteren. Via externe audits kunnen overheden, klanten en certificatiebureaus onze processen controleren. De resultaten van de interne en externe audits worden opgevolgd door de QESH-afdeling. Het Internationaal Management Team wordt op de hoogte gebracht van de corrigerende maatregelen.

Overheidscontroles

Indaver krijgt in alle regio’s regelmatig controle van overheden die vergunningen verlenen of toezicht houden op de correcte naleving ervan.

SEVESO-controles

Omwille van de hoeveelheid gevaarlijk afval die er wordt opgeslagen en verwerkt, zijn sommige vestigingen van Indaver (Hamburg, Biebesheim, Frankfurt, Stuttgart, Antwerpen, Hoek en Dublin) onderworpen aan de SEVESO-richtlijn, een Europese richtlijn over de beheersing van de risico’s verbonden aan de opslag en behandeling van gevaarlijke stoffen. De richtlijn wil ernstige ongevallen voorkomen en de impact ervan op mens en milieu beperken. De preventieve maatregelen en de inspectie- en onderhoudsprogramma’s van een SEVESO-vestiging worden periodiek gecontroleerd  door de bevoegde overheden.

Controles door klanten

Klanten maken regelmatig gebruik van de mogelijkheid om zelf (onsite) controles te doen. De audits passen ofwel in de acceptatieprocedure van Indaver als afvalverwerker (precontractuele audits) of in een tussentijdse evaluatie van leveranciers (postcontractuele audits).

Audits van externe verwerkingscentra

Bij Indaver Groep worden onderleveranciers actief beheerd. 

Naast onze eigen installaties. De activiteit ‘industriële diensten’ van Indaver heeft een centrale afdeling Waste Flow die toegang heeft tot meer dan 300 zogenaamde externe verwerkingsinstallaties die extra capaciteit of alternatieve technologieën bieden. Zo kan Indaver zijn klanten de allerbeste oplossing bieden. Deze betrouwbare partners worden geselecteerd op basis van geografische locatie, flexibiliteit, hoge kwaliteitsnormen, geleverde diensten en prijs. 
Ook onze logistieke partners die gevaarlijk afval vervoeren (ADR-transport) moeten aan strenge eisen voldoen. De logistieke afdelingen van Indaver hebben uitstekende contacten met externe partners om onze klanten de beste logistieke service te leveren. Op die manier bieden wij altijd een logistieke LEAN-service tegen de laagst mogelijke kosten, zonder ooit de veiligheids- en kwaliteitsaspecten uit het oog te verliezen. 

Volledig conforme oplossingen

Het is de verantwoordelijkheid van de afdeling Waste Flow, Logistic & QESH van de regio om de verwerkingscentra te screenen en te beoordelen. Zij gebruiken verschillende instrumenten voor het beoordelen van de prestaties, zoals het PQQ-formulier (Pre-Qualification Questionnaire). Alle externe verwerkingscentra die afvalstoffen behandelen en verwerken die (op basis van aard en samenstelling en/of proces) kritiek zijn en milieurisico's kunnen inhouden, worden onderworpen aan een specifieke QESH-goedkeuringsprocedure alvorens ze worden gebruikt. We doen dit om alle mogelijke aansprakelijkheid te vermijden. Er worden informatie en documenten opgevraagd zoals: vergunningen/certificeringen/toepassingen voor de afvalverwerkingstechnieken, beheerde kwaliteitssystemen, registraties / erkenningen in het afvaltransport, naleving van Indavers 10 codes van goede praktijk, procedures, milieurapportering, administratie, enz. Na een positieve beoordeling worden alle partijen op de hoogte gebracht van de beslissing en de volgende stappen, die in een interne procedure zijn uiteengezet, en kan de samenwerking worden gestart.
 

Controles door certificatiebureaus

Met de certificatie van de beheerssystemen van Indaver bevestigt een onafhankelijk en erkend certificatiebureau formeel dat Indaver goed werkt. Afhankelijk van de regio heeft Indaver een ISO 9001-, ISO 14001-, een ISO 45001-certificaat en specifieke regionale certificaten.  

Share this page