Kwaliteit en efficiëntie

Indaver kiest altijd de beste beschikbare technologie om de afvalstromen van haar klanten te verwerken. We verbeteren voortdurend onze installaties om nog beter te presteren met minder grondstoffen en om nog meer materialen en energie uit afval te halen. Dankzij een programma van continue verbetering halen we een optimale return op onze activiteiten.

Efficiëntie verbeteren

De schaal van onze installaties en de solide positie van Indaver in Europa garanderen een veilige, verantwoorde en kostenefficiënte dienstverlening. Dankzij een programma van continue verbetering (Lean Six Sigma) blijven we de hoge standaard voor onze activiteiten waarborgen. Bijzondere aandacht hebben we voor operationele efficiëntie met het oog op beschikbaarheid, verwerkingscapaciteit en terugwinning van energie. Ook continu kwaliteit en veiligheid verbeteren staat voorop.

Risico’s vermijden

Indaver sluit geen compromissen als het op veiligheid en respect voor de regelgeving aankomt. We zijn ons bewust van de risico’s en gevaren bij de verwerking van de afvalstromen van klanten. Om risico’s te vermijden hebben we onze procedures opgesteld volgens de normen van grootschalige chemische bedrijven. Indaver schaart zich achter de principes van het Responsible Care Programma van de Federatie voor de Chemische Industrie, en van EFQM. Het is ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd. 

 

 

Excellentie bewaken

QESH (Quality, Environment, Safety & Health) Management is een van onze prioriteiten en we verbeteren dit nog voortdurend. Onze operationele procedures, QESH managementprocessen en auditmogelijkheden worden geëvalueerd en aangepast opdat onze systemen efficiënt werken; schade aan het milieu voorkomen; een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen aan klanten en een kwaliteitsvolle werkomgeving voor onze medewerkers; en zorgen, in zoverre dit redelijkerwijs kan, voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en alle anderen die (in)direct betrokken zijn bij onze activiteiten.

Compliance garanderen

Indaver legt de lat zo hoog mogelijk in haar bedrijfsvoering, maar voor alles geldt dit voor hoe ze omgaat met afval. We waken er over dat we altijd alle relevante milieu-, veiligheids- en gezondheidswetgeving en -regels naleven. Door de aard van onze activiteiten moeten we verschillende regels en vereisten naleven en de voorwaarden in onze licenties en vergunningen volgen. De frequentst aangevraagde certificaten en vergunningen vindt u in in het overzicht.

Share this page