Veilige opslag

Duurzaam afvalbeheer van residu’s

Indaver probeert steeds zoveel mogelijk materialen en energie terug te winnen uit het afval dat ze verwerkt. Maar een aantal afvalstoffen kan (op dit moment) niet nuttig toegepast of verwerkt worden. Indaver heeft ook voor deze afvalstoffen een duurzame oplossing, om zo te vermijden dat ze in het milieu of in de kringloop terecht komen.

Fysicochemie: veilige verwerking van anorganisch afval

In de fysicochemische eenheden van Indaver voor de verwerking van anorganische afvalstoffen worden zuren en basen geneutraliseerd, cyaniden geoxideerd, chromaten gereduceerd en zware metalen geïmmobiliseerd. Bij de verwerking in de fysicochemische installaties probeert Indaver zo veel mogelijk grondstoffen te vervangen door residu’s uit de thermische verwerking. Op deze manier besparen we op grondstoffen.

Deponieën: storten als allerlaatste optie

Als hergebruik, recycling en verbranding met energieterugwinning van bepaalde afvalstromen niet mogelijk blijken, is er nog één optie: de opslag van afval op een deponie. Indaver waakt er over dat de opslag veilig gebeurt en dat duurzaam en zuinig wordt omgesprongen met ruimte. Het afval op onze deponieën is ook een schakel in onze waste-to-energy keten, want we winnen er methaan uit terug waar we energie mee opwekken.

Share this page