Plastics2chemicals: een baanbrekende oplossing voor afgedankte kunststoffen

De huidige wereldmarkt wordt geconfronteerd met een toenemende vraag naar duurzame recyclingoplossingen voor kunststofafval. Indaver investeert sinds een aantal jaren in ‘Plastics2chemicals’ (P2C), een programma om een veilig recyclingproces voor post-consumer kunststoffen te ontwikkelen, want daarvoor bestaan nu nog geen goede recyclingmogelijkheden. Gezien het goede verloop van dit proces en de dringende behoefte in de markt heeft Indaver besloten haar ontwikkelings- en investeringsprogramma P2C te versnellen.

Expertise op het gebied van chemicaliën en duurzaam afvalbeheer bespoedigt succes van P2C-ontwikkeling

Met haar P2C-installatie wil Indaver een veilige en duurzame oplossing voor post-consumer kunststofafval ontwikkelen. Jaren van onderzoek en ontwikkeling hebben geleid tot een depolymerisatieproces waarbij kunststoffen worden omgezet in hoogwaardige gerecycleerde grondstoffen voor de (petro)chemische industrie, zoals styreen, nafta en waxen. Met haar jarenlange expertise op het gebied van afvalrecycling tot op moleculair niveau heeft Indaver bijgedragen om de positieve uitkomst van het P2C-project te bespoedigen.

Tests op universiteiten lopende en vergunningaanvraag ingediend

Het depolymerisatie- en reinigingsproces werd intensief getest in samenwerking met Vlaamse universiteiten, waar Indaver’s eigen testopstelling werd gebruikt. Deze testopstelling is nu doorontwikkeld tot een chemische minifabriek. Tegelijkertijd heeft Indaver plannen voor een demo-installatie met een recyclingcapaciteit van 15.000 ton per jaar. In nauw overleg met de betrokken overheden werd een vergunningaanvraag ingediend. De voorbereidingen verlopen goed. Indaver verwacht in 2022 te starten met de bouw van de P2C-demofabriek.
De demo-installatie zal afval uit polystyreen en gemengde polyolefinen recycleren. Als alles volgens plan verloopt, zal Indaver investeren in een volgende stap: de bouw van een speciale kunststofrecyclinginstallatie voor polystyreen en polyolefinen.

Samenwerking met industrie is essentieel

Omdat hoogwaardige gerecycleerde grondstoffen worden gebruikt om de huidige grondstoffen te vervangen, is nauwe samenwerking met de chemische industrie essentieel. Om de afzet te waarborgen van deze grondstoffen die voor de chemische industrie worden geproduceerd, werkt Indaver samen met styreen- en polyolefineproducenten die de status van voorkeurspartner hebben. 
In totaal heeft Indaver plannen voor verschillende installaties in Europa om uiteindelijk 1 miljoen ton kunststoffen te recycleren.

 

 

Indaver Molecule Management

Reststromen worden steeds vaker gezien als potentiële grondstoffen op moleculair niveau. Als een bedrijf dat jaarlijks ongeveer 5 miljoen ton afvalstoffen verwerkt, weet Indaver wat de waardevolle herwinbare materialen zijn. Ons Indaver Molecule Management is bedoeld om materialen uit afval zo veel mogelijk terug te brengen in de materialenkringloop. Wij onderzoeken de kleinste bouwstenen – moleculen – van de afvalstromen die bij Indaver worden verwerkt om na te gaan welke zich lenen voor een veilig en doeltreffend hergebruik, met een kwaliteit die gelijk is aan die van het oorspronkelijke product. 

Share this page