Maximale terugwinning van materialen

Indaver wil zoveel mogelijk materialen zo efficiënt mogelijk terugwinnen in al haar activiteiten en installaties. Wij geloven dat afval een waardevolle grondstof is voor een duurzame circulaire economie.

Papier, plastic, kwik en solventen

Indaver is erg actief op het vlak van efficiënte terugwinning van materialen voor nuttige toepassing of recycling. Ze heeft sorteer-, zuiverings- en recyclinginstallaties voor PMD (plastic flessen, metaal, drinkkartons), papier-karton, plastics, kwikhoudende lampen, zoutzuur en solventen. Dankzij efficiënt sorteren en zuiveren van deze selectief ingezamelde afvalstromen maken we optimale recycling mogelijk. De materialen die we terugwinnen voldoen aan de strengste eisen en normen van de recyclingindustrie.

Bio-organisch afval

Bio-organisch afval zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en groenafval worden verwerkt tot compost en biomassa. De hoogwaardige compost doet dienst als bodemverbeteraar in de land- en tuinbouw. Indaver waakt over de kwaliteit van het bio-organisch afval dat binnenkomt voor verwerking en de vestigingen weer verlaat als kwaliteitsvolle compost.

Duurzaam beheer van restafval

Bij thermische verwerking van afval proberen we zoveel mogelijk materialen terug te winnen. Herbruikbare en recyclebare fracties worden indien mogelijk vooraf verwijderd. Via een geavanceerde asbehandeling winnen we ook materialen maximaal terug na verbranding in de roosterovens. Wij vervangen voorts zoveel mogelijk kostbare grondstoffen door afvalstoffen in onze eigen processen en in die van klanten.

Share this page