Brede waaier aan hoogtechnologische verwerkingsinstallaties

Indaver heeft een ruim palet aan verwerkingsoplossingen voor alle mogelijke afvalstromen. Voor algemene afvalstromen verkiezen we terugwinning van materialen (papier, plastic, bio-organisch afval, solventen en kwik, glas en metaal van lampen). Voor afval waarvoor dit geen optie is, bekijken we of we energie kunnen opwekken – stoom of gas – uit de verwerking van afval in onze geavanceerde installaties (draaitrommelovens, rooster- en wervelbedovens). Tot slot, als er geen andere optie is, is veilige opslag het antwoord (fysicochemische verwerking, deponie).

De hoogtechnologische installaties van Indaver behoren tot de beste wat schaal en efficiëntie betreft. Ze passen de beste beschikbare technologie toe voor een economisch verantwoorde verwerking, in combinatie met wat het beste is voor het milieu.

Share this page