Excelleren in operational excellence

Bedrijven en overheden willen voor de verwerking van hun afval waar voor hun geld: de betrouwbaarste en efficiëntste oplossing tegen de beste voorwaarden. Ze willen zeker zijn dat hun afval duurzaam, veilig en correct wordt verwerkt. Daarbij wordt de terugwinning van materialen en energie steeds belangrijker.

Indaver biedt haar klanten deze kwaliteitsvolle oplossingen, die de kosten voor hun afvalbeheer drukken en het risico beperken. We voldoen aan alle wettelijke eisen, maar we gaan verder dan dat. Dankzij onze diepgaande kennis van de beste beschikbare technologieën, van de evolutie van de markt en van de wetgeving garanderen wij steeds het beste resultaat. 

Code voor Goede Praktijk

Indaver gebruikt haar '10 Codes of good practice' als referentie bij de keuze van de meest geschikte verwerkingsmethode en bij de goedkeuring van installaties en logistieke diensten van derden. Indaver verwacht van haar medewerkers, leveranciers, partners en onderaannemers dat elke actie, activiteit, beslissing of praktijk overeenstemt met deze codes voor goede praktijk.

Codes van goede praktijk voor duurzaam afvalbeheer

  • Handel volgens de correcte interpretatie van de Europese definitie van afval.
  • Behandel afval in gespecialiseerde vergunde installaties.
  • Verdun afval niet, het is geen oplossing.
  • Volg alle geldende regels. Internationaal afvaltransport mag niet leiden tot eco-dumping.
  • Vermijd bedrieglijke recycling. Behandel afval in vergunde installaties.
  • Ga voor kwaliteit, sorteer afval.
  • Behandel afval in state-of-the-artinstallaties met best beschikbare technieken.
  • Vermijd dat gevaarlijke componenten terechtkomen in de voedsel en materiaalketen
  • Ken de juiste samenstelling van afval - karakterisatie & classificatie
  • Waarborg transparantie en traceerbaarheid bij afvalbeheer.

Share this page