Partners voor innovatie

Door afval zoveel mogelijk om te zetten in nieuwe grondstoffen en hernieuwbare energie maakt Indaver de duurzame ‘circulaire economie’ mogelijk. Ze is daarom ook actief bij verschillende platformen die onderzoeken hoe dit nog beter kan.

Plan C

Indaver is stichtend lid van het Vlaams Transitienetwerk Duurzaam Materialenbeheer (dat in de communicatie Plan C heet). Plan C werd door de Vlaamse overheid, het maatschappelijke middenveld en de bedrijfs- en onderzoekswereld opgericht om het duurzame beheer van materialen in Vlaanderen te bevorderen. Plan C zoekt vernieuwende, creatieve manieren van consumeren en produceren in gesloten kringlopen. Indaver is een strategische partner van Plan C.

Fisch

Fisch is een project van Essenscia Vlaanderen, de federatie van de chemische industrie. Het kwam er onder invloed van Plan C. Fisch staat voor Flanders Strategic Initiative for Sustainable Chemistry. Als verwerker van het afval van de chemische industrie kan Indaver projecten uitdokteren om materiaal- en energiekringlopen te sluiten.

Vlaams Algen Platform

Indaver maakt deel uit van het Vlaams Algen Platform (VAP), een project voor netwerking en stimulering van innovatie van Fisch. Dat onderzoekt het potentieel van microalgen voor de Vlaamse economie. Een van de VAP-projecten, Alchemis, heeft op de deponie van de Hooge Maey onderzocht hoe algen kunnen worden geproduceerd op basis van afvalwater en rookgassen. Het percolaat van de stortplaats deed dienst als voedingsbron voor algen, de stortgasmotoren leverden CO2, warmte en elektriciteit. Dit project voor algenproductie wordt nu voortgezet door Indaver en Proviron.

Zeldzame aardmetalen

Zeldzame aardmetalen zijn niet gemakkelijk te exploiteren, maar ze zijn wel onmisbaar voor veel nieuwe en groene technologieën. Omdat het aanbod de vraag niet volgt, zien steeds meer industrieën brood in efficiëntere recycling om deze grondstoffen terug te winnen. Dat kan door producten efficiënter in te zamelen, te verwerken en te recyclen, zodat de zeldzame aardelementen niet verloren gaan. In de kwikhoudende TL-lampen die Indaver Relight verwerkt in Doel zitten fracties van deze metalen. Indaver is betrokken bij projecten om ze te recupereren en gaat daarvoor partnerschappen met andere bedrijven aan. Indaver is lid van RECRIMET (Zero-waste REcuperation of CRItical MEtals from residues). Dit onderzoeksplatform onderzoekt hoe zeldzame aardmetalen zo veel mogelijk kunnen worden teruggewonnen met een minimale impact op het milieu.

Share this page