Maximum materialen, maximum energie

Indaver is een leverancier van hoogwaardige materialen en duurzame energie en wil dit verder uitbouwen. We zijn continu op zoek naar nieuwe en efficiëntere manieren om materialen en energie terug te winnen.

IndaChlor: duurzame oplossing voor chloorresidu’s

In 2018 verkreeg Indaver de nodige vergunningen voor een nieuwe verwerkingsinstallatie in Loon- Plage, in de haven van het Franse Duinkerke. Deze nieuwe installatie heeft een capaciteit van 40 000 ton en zal gechloreerd residu uit de PVC-industrie recyclen om zoutzuur en energie terug te winnen. Zoutzuur wordt gebruikt in de chemische, petrochemische, metaalverwerkende en levensmiddelensector. De teruggewonnen energie leveren we via een stoomleiding aan een nabijgelegen alcoholdistilleerderij. 

Aberdeen: nieuwe afvalenergiecentrale

Aberdeen City en Aberdeenshire en Moray Councils in Schotland hebben de handen in elkaar geslagen voor een afvalenergiecentrale die niet-recyclebaar afval verwerkt. Indaver maakt deel uit van een consortium met Acciona, een Spaanse bouwmultinational, om dit project uit te voeren. De centrale is ontworpen voor de verwerking van 150 000 ton stedelijk restafval. Ze zal voldoende energie opwekken om warmte te leveren aan het voorgestelde verwarmingsplan van het district Aberdeen. Ze zal ook stroom leveren aan het nationale elektriciteitsnet. Indaver zal de centrale exploiteren en onderhouden voor  20 jaar. Ze moet tegen april 2022 volledig operationeel  zijn.

ECLUSE: betrouwbare, betaalbare en duurzame energie voor bedrijven

In 2018 is de bouw van het industriële stoomnetwerk ECLUSE in de Antwerpse Waaslandhaven (BE) afgerond. Op 15 maart 2019 is het netwerk officieel geopend. ECLUSE stuurt de stoom van de waste-to-energy installaties van Indaver en SLECO door een netwerk van leidingen. Vijf bedrijven nemen stoom af. Eén bedrijf maakt gebruik van de condensaatwarmte. Deze bedrijven hoeven niet meer zelf stoom aan te maken in hun stoomketels. Ze kunnen daardoor het verbruik van gas, een fossiele brandstof, verminderen.

Indaver Molecule Management

Reststromen worden meer en meer gezien als potentiële grondstoffen op moleculair niveau. Indaver verwerkt jaarlijks meer dan 5 miljoen ton afval. Ze weet welke de waardevolle terug te winnen materialen zijn. Ons Indaver Molecule Management wil zoveel mogelijk materialen uit afval opnieuw in de materialenketen brengen. We onderzoeken de kleinste bouwstenen – moleculen – van de afvalstromen die we verwerken om te zien welke veilig en doeltreffend kunnen worden hergebruikt, met een kwaliteit die niet te onderscheiden is van het oorspronkelijke product. 

Indaver Metal Processing: edele metalen uit industrieel afval

Edele metalen zijn zeldzame en kostbare metalen zoals palladium. Ze worden gebruikt als industriële katalysator. Het is dus ecologisch en economisch interessant om deze metalen terug te winnen. Indaver doet dat met IndaMP (Indaver Metal Processing). Dit is een thermisch proces dat de edele metalen in farmaceutisch afval scheidt van solventen en ze opvangt in de residuen. We hebben op onze locatie in Antwerpen een bestaande installatie omgebouwd. Zo hebben onze klanten een constant en duurzaam aanbod van edele metalen. Ze zijn dan minder afhankelijk van grondstoffen van buiten Europa.

Lees meer
 

Plastics2chemicals: proefinstallatie volop in ontwikkeling

Indaver zoekt samen met Vlaamse universiteiten al lang een oplossing voor moeilijk te recyclen plastics-stromen. Samen met de Universiteit Gent heeft ze een vernieuwend proces uitgewerkt op laboschaal: plastics2 chemicals. Plastics worden afgebroken in kleinere koolwaterstofketens. Dit levert een zuiver eindproduct op voor de chemische industrie. Indaver wil deze oplossing nu verbeteren op industriële schaal. Ze bouwt daarvoor een proefinstallatie van 15 000 ton per jaar op haar locatie in Antwerpen. De vergunningsaanvraag loopt. In deze plant zullen we het depolymeringsproces aan de praktijk toetsen. In totaal plant Indaver tien installaties in Europa waardoor we op termijn 1 miljoen ton plastics kunnen recyclen.

Lees meer

Power-to-Methanol: duurzame methanol voor Antwerpse haven 

Tijdens de thermische verwerking in onze installaties komt CO2 vrij. In de haven van Antwerpen, België, wordt een test opgestart om uit die CO2 duurzame methanol te produceren. Methanol is een belangrijke grondstof voor de chemische industrie. Momenteel wordt die methanol geproduceerd op basis van fossiele grondstoffen. Met het pilot project wordt de methanol geproduceerd uit opgevangen CO2 en duurzaam opgewekte waterstof. Dit gebeurt via een nieuw proces, Carbon Capture and Utilisation (CCU). Per ton geproduceerde methanol vermijdt Port of Antwerp minstens evenveel ton CO2 in de lucht. Zo wordt de Antwerpse haven CO2-neutraler.

Share this page