Maximum materialen, maximum energie

Indaver is een leverancier van hoogwaardige materialen en duurzame energie en wil dit verder uitbouwen. We zijn continu op zoek naar nieuwe en efficiëntere manieren om materialen en energie terug te winnen.

Indaver partner van één van de grootste saneringsprojecten in Europa

Indaver is een belangrijke partner voor de sanering van de deponie voor gevaarlijk afval in Bonfol, Zwitserland. Zij beheert de verwijdering, het vervoer (via spoorweg) en de voorbehandeling onsite. De verbrandingsinstallaties van Indaver in Biebesheim, Hamburg en Antwerpen verwerken het afval. Met behulp van 624 containers, specifiek ontwikkeld voor dit project, kan Indaver het afval veilig vervoeren zonder risico op lekken en morsen.  Tegen het einde van het project, midden 2016, zal ongeveer 200 000 ton verontreinigd chemisch afval weggehaald zijn. Indaver, betrokken bij de sanering van deze site, één van de grootste in Europa, toont hier haar expertise op dit gebied. 

ECLUSE, warmtenetwerk in Antwerpse haven

In hun rooster- en wervelbedovens verwerken Indaver en SLECO jaarlijks meer dan één miljoen ton huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval dat niet gerecycled kan worden. ECLUSE, een samenwerkingsverband van Indaver/SLECO, Infrax, Maatschappij Linkerscheldeoever en FINEG, zal de stoom die vrijkomt tijdens de verbranding via een 5 kilometer lange stoomleiding doorsluizen naar zes chemische en logistieke bedrijven. Zes bedrijven uit de chemische en logistieke sector in de Waaslandhaven nabij Antwerpen, in België, ondertekenden in  2015 ‘letters of intent’ voor de levering van de groene warmte van ECLUSE. Daarmee wordt dit één van de grootste industriële stoomnetwerken in Europa. Wanneer ECLUSE operationeel is, zal het tenminste 5 % leveren van alle groene warmte die in Vlaanderen geproduceerd wordt. 

Indaver Molecule Management

Reststromen worden meer en meer gezien als potentiële grondstoffen op moleculair niveau. Indaver verwerkt jaarlijks meer dan 5 miljoen ton afval. Ze weet welke de waardevolle terug te winnen materialen zijn. Ons Indaver Molecule Management wil zoveel mogelijk materialen uit afval opnieuw in de materialenketen brengen. We onderzoeken de kleinste bouwstenen – moleculen – van de afvalstromen die we verwerken om te zien welke veilig en doeltreffend kunnen worden hergebruikt, met een kwaliteit die niet te onderscheiden is van het oorspronkelijke product. 

Fosforrecycling

Er is een groeiende vraag naar fosfor in de landbouw, de voedings- en de farmaceutische industrie. De voorraad is echter beperkt. Daarom concentreert Indaver zich in haar vernieuwend onderzoek op de terugwinning van fosfor uit bijvoorbeeld meststoffen, bio-organisch afval, afvalwater, slib uit de waterzuivering en bodemassen. Indaver zoekt meer bepaald uit of fosfor teruggewonnen kan worden uit haar natte vergistingsinstallatie, uit vloeibare reststromen zoals fosforzuur en percolaat op stortplaatsen, en uit vast afval zoals assen van biomassainstallaties en waste-to-energy installaties.

GFT vergister Alphen aan den Rijn, Nederland

Bio Power Alphen is de nieuwste generatie GFT-vergister van Indaver. Officieel geopend in april 2015, is Bio Power Alphen de enige in Zuid-Holland die GFT-afval, groenafval en organisch afval uit de voedingsindustrie kan vergisten én composteren. Uit het groente-, fruit- en tuin (GFT-)afval van gemeenten uit de wijde omgeving wint Indaver vier hoogwaardige grondstoffen terug: compost, biomassa, groen gas en vloeibaar CO2. Met deze vier hoogwaardige grondstoffen uit het GFT-afval sluit Indaver opnieuw een materialenkringloop.

Share this page