Van kennisklimaat naar geslaagde innovatie

Indaver creëert een kennisklimaat waarin haar medewerkers alle kansen krijgen om hun expertise en ervaring te versterken en te delen. We organiseren opleidingen zodat zij hun kennis kunnen toetsen en verdiepen. Wij stimuleren (in)formele brainstormings. We hebben een leiderschapsprogramma dat leidinggevenden leert hoe zij het beste uit hun mensen halen.

Dit klimaat stimuleert creativiteit en leidt tot vernieuwende out-of-the-box ideeën, om zo processen, technologieën of diensten te verbeteren en nog meer materialen en energie terug te winnen. Onze mensen toetsen deze ideeën op hun haalbaarheid, nut voor de klant, duurzaamheid en risico’s. Ze worden nauwgezet en uitgebreid getest vooraleer ze worden toegepast.

Brainstormen over de regio’s heen

Innovatie komt tot stand waar verschillende disciplines elkaar raken. In de International Operational Competence Centres (IOCC) die actief zijn over de Indaver-regio’s heen, worden kennis en ervaring bijeengebracht, ontwikkeld en gedeeld om onze processen nog te verbeteren. Nieuwe technologische evoluties worden op de voet gevolgd en nieuwe creatieve ideeën ontwikkeld.

Zo is er bijvoorbeeld een IOCC voor het beheer van residu’s, dat bestudeert hoe het residu van de thermische verwerking met energieterugwinning (waste-to-energy) kan gebruikt worden en welke grondstoffen hier uit gehaald kunnen worden.

Leiderschap ontwikkelen

Om het beste te halen uit zichzelf en uit hun team heeft Indaver voor haar leidinggevenden een leiderschapsprogramma opgezet, Leading by Triple C: Care, Connect, Coach. Met deze opleiding investeren wij in een eenvormige en onderscheiden leiderschapsstijl voor het hele bedrijf. Het versterkt ook onze creatieve en vernieuwende bedrijfscultuur.

Partners zoeken

Geslaagde innovatie is het eindpunt van een lang traject. Onze onderzoeksprojecten draaien rond experimentele, industriële en software-ontwikkeling. We werken nauw samen met universiteiten, specialisten en brancheorganisaties om veelbelovende ideeën en concepten de ruimte en de structuur te geven die ze nodig hebben om te slagen.

Share this page