Innovatie is een noodzaak

Afvalbeheer is voortdurend in beweging. De markt evolueert, de behoeften van onze klanten en de wetgeving veranderen. Toonaangevend zijn in duurzaam afvalbeheer is alleen mogelijk door continu te investeren in innovatie en door relevante oplossingen voor de klant te bedenken. Verbetering en innovatie zijn daarom diep verankerd in de organisatie van Indaver. Dat blijkt uit haar kernwaarde van continue verbetering en haar ambitie om materialenkringlopen te helpen sluiten.

Continu proces

Innovatie is voor Indaver veel meer dan verwerkingstechnologie ontwikkelen. Haar vernieuwingsdrang is merkbaar in haar processen, diensten en systemen. Innovatie is een continu proces voor de hele organisatie. Het wordt gekenmerkt door alertheid voor veranderende omstandigheden, aanduiden van problemen en kansen, ontwikkelen van ideeën en mensen overtuigen van de waarde daarvan. Verschillende disciplines zijn betrokken, alsook onze klanten. Zo komen we tot werkbare en duurzame oplossingen. Elk idee wordt zorgvuldig bestudeerd, ontwikkeld, getest en geëvalueerd – tot we zeker zijn dat deze oplossing beter is dan de vorige: veiliger, duurzamer en meer economisch verantwoord.

Innovatie in technologie en diensten

Indaver investeert voortdurend in efficiëntere installaties. Ze past ze aan de steeds complexere en verscheiden afvalstromen en aan de flexibele vraag van de klanten aan. De grootste uitdaging op het vlak van duurzaamheid is hoe we nog meer materialen en energie kunnen terugwinnen. Diezelfde drang naar vernieuwing heeft Indaver ook in haar dienstverlening. Ze speelt in op de veranderende wensen van klanten en verbetert de vertrouwensband met hen. Projecten zetten onder andere in op de ontwikkeling van systemen die de administratieve efficiëntie en de transparantie verbeteren. We evalueren en updaten ook systematisch onze dienstenportfolio.

Kennisorganisatie

Indaver is een belangrijke schakel in de circulaire economie, omdat ze schadelijke stoffen uit de materialen- en voedselketen houdt. Ook haar klanten verwachten van haar dat ze steeds betere en veiligere oplossingen vindt voor hun complexe en soms gevaarlijke afvalstromen. Diepgaande kennis van materialen en processen is essentieel. Onze medewerkers hebben een uitgebreide expertise op het vlak van materialen en grondstoffen en van de processen die we gebruiken om afval om te zetten in materialen en energie.

Share this page