Veiligheid en kwaliteit

Wij investeren zwaar in veiligheid voor onze eigen mensen en voor onze omgeving. We doen dit met veilige en optimaal werkende installaties, goede procedures, goed opgeleide medewerkers en efficiënte systemen die de veiligheid en kwaliteit van onze processen permanent meten en verbeteren.

Kwaliteit

Indaver heeft geïntegreerde en uniforme systemen die de kwaliteit, het milieu en de veiligheid bewaken en de betrouwbaarheid en traceerbaarheid van haar processen garanderen. Ze verankeren onze duurzame aanpak in onze organisatie, garanderen efficiënte bedrijfsvoering en bereiden Indaver voor op een complexe dienstverlening. Deze managementsystemen zijn gecertificeerd door een onafhankelijk, extern certificatiebureau dat de goede werking van deze systemen bevestigt. Ook via interne audits wordt de toepassing ervan regelmatig gecontroleerd. 

Veiligheid

Voor Indaver is de veiligheid van haar medewerkers, maar ook van diegenen die (in)direct bij haar activiteiten betrokken zijn, een absolute prioriteit. Wij streven naar een groepsbrede gedragscultuur rond veiligheid, met oog voor continue verbetering. We hanteren daarvoor een gestructureerde, proactieve aanpak met een diepgaande kennis van de afvalstoffen die we verwerken, veilige installaties, erkende beheerssystemen en gemotiveerde, goed opgeleide medewerkers.

Share this page