Planet

Producenten in een circulaire economie willen grondstoffen hergebruiken. Ze moeten dan wel  even goed en veilig zijn als het originele materiaal. Wij winnen kwaliteitsvolle materialen terug uit het afval dat we verwerken. We beschermen deze materialenkringloop tegen verontreiniging. We zijn zo een schakel in de circulaire economie.

Share this page