People

Duurzaam is niet alleen de manier waarop we omgaan met afval, maar ook ons HR-beleid voor onze mensen. Dankzij onze medewerkers komen wij tot de slimme oplossingen en diensten voor duurzaam afvalbeheer die nuttig zijn voor onze klanten en voor de samenleving. We zorgen er voor dat zij vol zin en energie bij ons aan de slag blijven met een HR-beleid dat focust op duurzame inzetbaarheid.

Employer branding om talent aan te trekken

Talent laat zich niet langer alleen verleiden met een vacature in de krant of een website voor werkzoekenden. Potentiële medewerkers willen ook op andere manieren merken dat Indaver een aantrekkelijke werkgever is. Via gerichte ‘employer branding’ spelen we onze troeven uit. Die troeven schetsen we ook op onze career site. Deze website geeft informatie over de mogelijkheden van werken bij Indaver, over de manier waarop we de loopbaan van ons personeel begeleiden en de vacatures waarvoor we mensen zoeken.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Onder de slagzin ‘Blijf onderweg met Indaver/SVEX’ begeleiden we onze medewerkers tijdens hun loopbaan bij Indaver. Met een metroplan visualiseren we ons beleid van duurzame inzetbaarheid. De vier pijlers van dit beleid vormen op dit plan de vier grote lijnen, met tientallen zijlijnen, die maatwerk mogelijk maken.

  • Gezondheid: we helpen ons personeel fysiek en mentaal gezond te blijven.
  • Competent: medewerkers kunnen hun competenties, vaardigheden en potentieel voortdurend aanscherpen.
  • Goesting: we stimuleren bevlogenheid bij onze medewerkers.
  • Werk & Privé: we helpen onze medewerkers het juiste midden te vinden zodat ze productief blijven.

Betrokken en bevlogen medewerkers

Iedere medewerker heeft een eigen rol in het succes van Indaver. Wij betrekken onze mensen bij de besluitvorming en geven hun de autonomie en de bevoegdheid om hun werk goed te doen. We peilen geregeld naar de mening van onze medewerkers om zeker te zijn dat ze betrokken zijn en weten dat hun werk ertoe doet.

‘Het Nieuwe Vergaderen’: efficiënter en effectiever

Een efficiënte vergadercultuur geeft energie en zet aan om werk te maken van de actiepunten. Indaver begon in 2017 in alle regio’s met de campagne ‘Het Nieuwe Vergaderen’. Dit was een werkpunt uit het Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek in 2016.

Snel en efficiënt de juiste kennis verwerven

Veel medewerkers zoeken met plezier nieuwe uitdagingen. In hun loopbaan bij Indaver willen ze zich bijscholen of geheel nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Wij willen ze die kennis snel en efficiënt aanleren. 

Structured learning

In 2017 legden we nog meer de klemtoon op de efficiëntie en de doeltreffendheid van ons levenslang leren. Met ‘structured learning’ bepalen we voor elke functie welke minimale vaardigheden en kennis medewerkers nodig hebben en welke leermethodes het meest geschikt zijn. We kijken ook naar welke attitudes belangrijk zijn in hun functie. We investeren in ‘blended leren’ dat ‘on the job’ leren en de klassieke klasmethode combineert met nieuwe (technologische) vormen van leren. Zo garanderen we dat onze medewerkers in alle regio’s voor elke functie dezelfde kennis en vaardigheden in huis hebben. Bij nieuwe investeringsprojecten of in nieuwe regio’s kunnen we sneller uit de startblokken schieten.

Medewerkers wapenen tegen ongezonde stress

We helpen onze medewerkers fysiek en mentaal gezond te blijven. We waken over het evenwicht tussen draagkracht en draaglast en maken van de bestrijding van ongezonde werkdruk en stress een prioriteit. Preventie staat voorop. We wapenen onze medewerkers tegen burnout, stress en ziekteverzuim.   

Solidaire veiligheidscultuur  

We werken bij Indaver aan een cultuur waar iedereen zorgt voor elkaars veiligheid. Het gedrag van onze medewerkers zelf is cruciaal voor een veilige werkomgeving. Wij verwachten dat iedereen bij Indaver, op alle niveaus en in alle functies, verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen veiligheid en die van zijn collega’s. Alle medewerkers worden aangemoedigd om veiligheidsrisico’s te melden en mee aan te pakken, in een open dialoog.

Wij streven naar de goede werking van onze hoogtechnologische installaties, de veiligheid van de werkomgeving en het verkeer op de vestigingen. We hebben doeltreffende instrumenten en procedures. We leren onze mensen de gevaren en de risico’s te zien en voorzien in de nodige veiligheidsopleidingen om die te beheersen. We bieden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Nieuwe veiligheidscampagne: Work safe ◆ Home safe ◆ Everyone ◆ Every day

Werk en thuis zijn geen gescheiden werelden. Voor een veiligheidsincident op het werk betaalt een medewerker ook de prijs in zijn privéleven. Dit is de boodschap van de veiligheidscampagne die Indaver in 2017 opstartte. De jaarlijkse groepsbrede veiligheidscampagne kreeg zo een persoonlijkere toets. We benadrukken in de postercampagne dat we persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen, maar dat medewerkers de verantwoordelijkheid hebben om ze te dragen. Onze mensen stonden zelf model. De campagne loopt ook in 2018.

Share this page

Myra Latuheru - People
Veiligheid bij Indaver: een zaak van iedereen!