Onze duurzame prestaties organiseren

Richtlijnen voor duurzaamheid

In het Cooperation Agreement engageert Indaver zich om haar prestaties op het vlak van duurzaamheid continu te verbeteren. Daarnaast hebben we een raamwerk voor ethisch ondernemen opgesteld met onze Bedrijfscode, die ethisch handelen in al onze werkrelaties vastlegt; de ‘10 Codes of Good Practice in waste management’ die ons ethisch handelen op het vlak van afvalbeheer toelichten; en het Corporate Governance Charter, dat onze bedrijfsfilosofie en principes van goed bestuur beschrijft.

 

Duurzaamheidsaanpak

Op basis van onze strategie en van de economische, sociale en milieutendensen, bepalen we de basisdoelstellingen die onze economische, sociale en milieu-ambities vorm geven. Deze doelstellingen worden jaarlijks aangepast aan de veranderende omgeving en eisen van de stakeholders, en aangevuld. Om deze doelstellingen te halen, leggen we op internationaal en regionaal niveau doelen voor de organisatie vast en zetten we de noodzakelijke processen in.

Verantwoordelijkheid toewijzen

Onze duurzaamheidsaanpak wordt in goede banen geleid door een team vertegenwoordigers van alle grote afdelingen: QESH (Quality, Environment, Safety, Health), HR (Human Resources), FAD (Financiën en Administratie), BIS (Business Intelligence Systems), Engineering en Operations. Dit team ontwikkelt de duurzaamheidsdoelen en begeleidt de organisatie in de realisatie hiervan. Zo integreren we duurzaamheid in onze dagelijkse activiteiten. Voor de business-segmenten en de afdelingen is de directeur verantwoordelijk voor de economische, sociale en milieuprestaties, voor de vestiging is de vestigingsdirecteur verantwoordelijk.

Resultaten controleren

We bewaken en controleren continu de prestaties van onze organisatie en rapporteren erover. We brengen online jaarlijks verslag uit over de financiële- en duurzaamheidresultaten voor de Groep. Mazars Bedrijfsrevisoren audit onze financiële resultaten. Op onze vestigingen controleert de verantwoordelijke van de vestiging de milieu- en sociale prestaties en de vooruitgang op dit vlak.

Indaver maakt daarenboven gebruik van een certificatiebureau om haar sociale en milieugegevens door te lichten. Indien nodig worden prestatie-indicatoren en rapportageprocessen geëvalueerd en aangepast na elke doorlichting. Dit past in onze inspanningen voor continue verbetering.

Share this page