Duurzaamheidsrapport

In ons jaarlijks Duurzaamheidsrapport brengen we verslag uit van de manier waarop Indaver haar rol in de circulaire economie heeft ingevuld het voorbije jaar. Duurzaamheid zit namelijk verankerd in ons bedrijf, niet alleen in onze activiteiten, maar ook in onze technieken en processen. Ons Duurzaamheidsrapport, dat jaarlijks wordt uitgebracht, illustreert die geïntegreerde benadering. 

Het rapport is thematisch ingedeeld in hoofdstukken over mensen, planeet, welvaart. Als rode draad door het rapport lopen onze partnerschappen:

 

We werken in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de VN die ook van toepassing zijn op onze sector. Dit Duurzaamheidsrapport bevat dan ook verschillende verwijzingen naar die doelstellingen.

    Inspelen op verwachtingen

    Een werkgroep met medewerkers uit de verschillende regio’s en departementen bepaalt de inhoud en de scope van het rapport. Zo verkrijgen we een verslag dat evenwichtig en representatief is voor de hele organisatie. De werkgroep garandeert dat het Duurzaamheidsrapport geschreven wordt met onze stakeholders in het achterhoofd. De stakeholders worden in kaart gebracht in functie van hun belangen en potentiële impact op Indaver. Dankzij onze ervaring en onze frequente contacten met deze groepen en individuen kunnen we een verslag samenstellen dat inspeelt op hun verwachtingen en op die van de overheden. Het Duurzaamheidsrapport wordt verstuurd naar onze stakeholders.

    Verslaggeving Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

    Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationaal erkend systeem voor de verslaggeving over maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij de prestaties van een onderneming op economisch, sociaal en milieuvlak aan bod komen. Geïnspireerd door het GRI hebben we onze eigen prestaties op deze manier in kaart gebracht. 

    Share this page