Ervaren partner voor openbare besturen

Openbare besturen gaan voor hun afvalbeheer steeds vaker in zee met een gespecialiseerde partner. Met haar Public waste PartnershipS heeft Indaver een brede waaier aan kwaliteitsvolle en kostenefficiënte oplossingen die de nodige flexibiliteit bieden.

Flexibiliteit, vrije keuze en vertrouwen

Flexibiliteit, vrije keuze en vertrouwen: dit principe bepaalt onze dienstverlening en zorgt er voor dat openbare besturen en hun burgers er wel bij varen.

  • Flexibiliteit: Openbare besturen kiezen wat ze uitbesteden aan Indaver. Wij adviseren hen, op basis van onze technische, administratieve, wettelijke en commerciële knowhow.
  • Vrije beleidskeuze: Zij bepalen welke voor hen de beste oplossing is, wij adviseren hen over de meest geschikte diensten en technologieën.
  • Vertrouwen: Open, tijdige en accurate communicatie is cruciaal. Dankzij onze IT-systemen hebben openbare besturen overal en altijd toegang tot alle gegevens over hun afvalstromen. 

Drie types van dienstverlening

  • Verwerking van huishoudelijk afval: bijvoorbeeld waste-to-energy, composteren, voorbehandeling van biomassa, sorteren van plastic, papier en karton, verwerking van gevaarlijk huishoudelijk afval.
  • Organisatie van afvalbeheersystemen: bijvoorbeeld beheer van afvaldiensten van lokale besturen, inzameling en transport, exploiteren van transferstations, outlets aanspreken voor recyclebaar of restmateriaal, afvalpreventiecampagnes ondersteunen.
  • Management van infrastructuur: bijvoorbeeld beheer of volledige exploitatie, optimalisatie van de capaciteit, formules van co-eigenaarschap, gezamenlijke projecten.

Continuïteit en duurzaamheid

Continuïteit en gegarandeerde duurzame verwerking van afval zijn essentieel voor openbare besturen. Indaver heeft eigen installaties voor de verwerking van gemeentelijk afval. In haar activiteiten staan hoogwaardige recycling en terugwinning van energie centraal. Bij de bouw van nieuwe infrastructuur kan Indaver een partner zijn bij de ontwikkeling van nieuwe recyclinginstallaties, MBT’s of waste-to-energy installaties.

Internationale expertise lokaal toegepast

Openbare besturen pakken het afvalbeleid elk op hun manier aan. Ze slaan daarbij vaak de handen in elkaar met naburige gemeenten. Indaver heeft de nodige expertise om te werken met dergelijke complexe samenwerkingsverbanden. Onze plaatselijke medewerkers staan ten dienste van de openbare besturen en kunnen een beroep doen op de knowhow en de expertise die Indaver centraal beheert.

Share this page