Toonaangevend in duurzaam afvalbeheer

De stijgende internationale consumptie legt een steeds grotere druk op de beschikbare grondstoffen. Materialen en energie terugwinnen uit afval is steeds belangrijker aan het worden vanuit ecologisch oogpunt, en steeds winstgevender vanuit economisch oogpunt.

Met meer dan 25 jaar ervaring is Indaver synoniem geworden met duurzaam afvalbeheer. Ze ijvert er voor om afval zo goed mogelijk te gebruiken. Zij streeft ernaar om kringlopen te sluiten op een CO2- en energie-efficiënte manier. Zo hoopt Indaver mee bij te dragen tot een oplossing voor het grondstoffentekort.

Enabler en gatekeeper van de circulaire economie

Gevaarlijk afval beheren brengt risico’s met zich mee. Die risico’s begrijpen en beheersen is de kernopdracht van Indaver. Met intelligente afvalbeheerssystemen en een ruim netwerk aan eigen en externe verwerkingsinstallaties, bieden we traceerbaarheid en betrouwbaarheid.

We winnen energie en materialen terug uit afval, maar uitsluitend wanneer er geen risico is voor de mens, het milieu of de samenleving.

Indaver treedt dus op als “enabler” en “gatekeeper” van de circulaire economie. Onze kennis en expertise op het vlak van afval, technologie, wetgeving en de markt zijn een stevige basis voor duurzaam afvalbeheer.

Kennispartner

Indaver adviseert en ondersteunt haar klanten in hun ambitie om hun afvalbeheer duurzamer te maken. Indaver heeft zichzelf tot taak gesteld om zoveel mogelijk materialen en energie terug te winnen op een efficiënte manier. Dat kan alleen door nauw te overleggen met haar klanten over de types afval, het transport en de behandeling ervan en door goed samen te werken.

Share this page

Indaver, facilitator en poortwachter van de circulaire economie