Afvaloplossingen op maat van industrie en openbare besturen

Indaver is actief op het vlak van afvalbeheer voor industrie en openbare besturen. Wij werken een aanpak op maat van deze klanten uit, waarbij we voor hun volledige afvalportfolio de hele afvalketen voor onze rekening kunnen nemen, van onsite diensten tot recycling en eindverwerking. We doen dit met volledige transparantie, professioneel overleg en een goed persoonlijk contact. Dat zijn de sleutelelementen in onze kwaliteitsvolle dienstverlening.

Focus op onze klanten

Indaver biedt kwaliteitsvolle, duurzame en kostenefficiënte afvaloplossingen op maat van elke klant. Ze beschikt voor haar dienstverlening over een waaier van gespecialiseerde en grootschalige installaties in meer dan 30 locaties in Europa. Ze verbetert voortdurend hun prestaties, efficiëntie en veiligheid. Ze heeft solide systemen om alle activiteiten met leveranciers en klanten efficiënt te beheren en te controleren. Ze steunt op uiterst ervaren en gemotiveerde medewerkers die klanten een uitstekende dienstverlening bieden.

Focus op duurzaamheid

Indaver heeft een historische en continue focus op duurzaamheid. We streven er naar om de geïntegreerde impact van emissies en het gebruik van energie en materialen in onze processen te beperken. We wekken steeds meer energie op uit onze afvalinstallaties en passen die steeds efficiënter toe. We winnen steeds meer materialen terug en waken er daarbij over dat de circulaire economie veilig en schoon blijft.

Share this page