Wel/niet lijst voor GFT-afval is aangepast

Nu de green deal succesvol is afgerond en als gevolg daarvan koffiepads en theezakjes (opnieuw) welkom zijn bij het GFT-afval, werd het hoog tijd voor een aanpassing van de wel/niet lijst voor GFT-afval. In het kielzog van deze verandering, hebben we ook een aantal kleinere wijzigingen doorgevoerd.  

Wat zijn de wijzigingen?

 1. Koffiepads en theezakjes mogen weggegooid worden met het GFT-afval
  Uit marktonderzoek is gebleken dat 93% van de theezakjes en bijna 97% van alle koffiepads composteerbaar zijn. Hiermee is de doelstelling van de green deal (75%) ruimschoots behaald. Verwachting is overigens dat alle koffiepads en theezakjes binnenkort composteerbaar zijn. Omdat we afvalscheiding voor de burger zo makkelijk mogelijk willen maken, geldt met ingang van 2023 de vuistregel dat alle koffiepads en theezakjes bij het GFT mogen. Deze portieproducten zijn herkenbaar aan het gebruikte zachte filtermateriaal. Daarnaast promoten we het gebruik van de nieuwe afvalwijzers die speciaal voor de koffie en thee portieverpakkingen zijn ontwikkeld.
   
 2. Koffiecups (capsules), ook de composteerbare, mogen niet bij het GFT
  Koffiecapsules (cups) waren nadrukkelijk uitgesloten van de Green Deal. In Nederland kiezen de koffieproducenten namelijk massaal voor aluminium en plastic als materiaal voor hun koffiecapsules. De branchevereniging Koffie en Thee Nederland streeft met haar leden naar een duurzame ketenaanpak om de gebruikte aluminium en plastic koffiecups in te  zamelen, te sorteren en te recyclen. 
  Producenten van 'composteerbare' koffiecapsules die vermelden dat hun cups weggegooid mogen worden met het GFT-afval, maken zich schuldig aan het verspreiden van misleidende informatie. Samen met de overheid bekijken we hoe we deze claims kunnen aanpakken.
   
 3.  Verpakkingen en wegwerpproducten van wat voor materiaal dan ook, mogen niet bij het GFT
  De implementatie van de 'Single Use Plastics' directive heeft ertoe geleid dat het gebruik van plastic in wegwerpproducten wordt ontmoedigd en voor een aantal applicaties zelfs verboden. De SUP-directive was bedoeld om de ontwikkeling van herbruikbare alternatieven en retourconcepten te stimuleren. Ondanks de goede bedoelingen, ontstond wildgroei aan wegwerpproducten van 'duurzame' alternatieve materialen. Deze vaak biobased producten leiden tot verwarring bij de burger in de afvalfase. We weten uit onderzoek dat verwarring leidt tot vervuiling en dat willen we voorkomen. Daarom hebben we wegwerproducten als categorie toegevoegd aan de niet-kant van onze wel/niet lijst voor GFT-afval. 
  NB. De GFT-inzamelzakjes staan uiteraard nog steeds op de wel-lijst en mogen gebruikt worden om GFE-inzameling makkelijker te maken in de keuken.

Klik hier om het volledige persbericht te lezen. De wel/niet lijst voor GFT-afval, incl. alle bijbehorende communicatiemiddelen, wordt kosteloos beschikbaar gesteld. Zie voor meer informatie Wel/niet lijst - VANG Huishoudelijk afval (vang-hha.nl) of Afvalscheidingswijzer | Milieu Centraal | Afvalscheidingswijzer.

 

Share this page