We willen allemaal een schone bodem in Nederland

Strenge kwaliteitseisen voor compost

Akkerbouwers die hun producten leveren aan de Nederlandse levensmiddelenindustrie leveren, hebben een VVAK-certificaat nodig. VVAK staat voor voedsel- en voederveiligheid akkerbouw en waakt over de veiligheid van onze voedselketen. In de telershandleiding voor VVAK-certificering wordt het maximaal toegestane percentage vervuiling in de compost steeds verder aangescherpt. Met ingang van dit jaar, is de norm voor vervuiling in onze compost opnieuw verder aangescherpt. Zo moet compost bestemd voor VVAK-gecertificeerde akkerbouw Keurcompost Klasse A zijn, de hoogste kwaliteitsklasse. De toegestane hoeveelheid vervuiling in de compost is gehalveerd tot 0,05% plastic en 0,05% glas. Oftewel er mag per 1.000 kg compost nog maar – of nog steeds – 0,5 kg plastic en 0,5 kg glas en 1 kg steentjes aanwezig zijn. Maar eigenlijk willen helemaal geen plastic of glas in onze compost. Want dat belandt in onze bodem en verteert niet. We willen allemaal onze bodem èn de voedselketen schoon houden. 

Investeringen voor schonere compost 

Om compost te maken die voldoet aan deze strenge norm, heeft Indaver flink geïnvesteerd. Zo staat er bijvoorbeeld in Nieuwdorp een fonkelnieuwe zeefinstallatie met windshifter om vervuiling uit het organisch materiaal te kunnen verwijderen. Onze groencompostlocaties beschikken inmiddels over nieuwe zeefinstallaties en nascheiders o.a. voor steentjes. Maar de kwaliteit wordt mede bepaald door het aangeleverde organisch materiaal. Daarom geven wij u feedback op het GFT- en groenafval dat u aanlevert. Zo kunt u, indien nodig, gericht actie ondernemen om deze vervuiling te voorkomen. Zo kunnen we samen zorgen voor zuivere ingrediënten, voor schonere compost. En kunnen we samen de Nederlandse bodem schoon houden.

Share this page