Wat is de impact van de SUP-richtlijn op ons GFT?

We hebben er allemaal al over gehoord. De Single-use plastic directive (SUP-richtlijn) moet het gebruik van eenmalige plastics terugdringen. Producenten zoeken alternatieven voor onder andere hun wegwerpbekers, rietjes en fastfoodverpakkingen. Op festivals wordt geëxperimenteerd met statiegeld op hardcup bekers en plastic waterflesjes. Het lijkt de ver-van-uw-bed-show, maar niets is minder waar. Want vaak wordt uitgeweken naar 'composteerbare' alternatieven. En daarmee neemt de vervuiling in het GFT toe.

Wat is het doel van de SUP-richtlijn?

De hoeveelheid plastic zwerfafval neemt jaarlijks toe en is schadelijk voor het milieu. Om het tij te keren, heeft het Europese Parlement in 2019 de Single Use Plastics (SUP) directive aangenomen. Het doel van de richtlijn is om kunststof zwerfafval en de plastic soep te voorkomen. In lijn met deze richtlijn, stuurt de Nederlandse overheid aan op minder wegwerpplastic en meer inzameling en recycling. Stap voor stap worden de regels voor plastic wegwerpproducten aangescherpt.  We zijn er inmiddels aan gewend dat de gratis tasjes bij de supermarkt verdwenen zijn. En sinds juli 2021 geldt er ook al een verbod op plastic bordjes, bestek, roerstaafjes, rietjes, wattenstaafjes en ballonstokjes.

Herbruikbaar en recyclebaar

Om tegemoet te komen aan de marktvraag naar disposables, zijn producenten naarstig op zoek naar alternatieven. Wij constateren helaas dat vaak de SUP richtlijn verkeerd wordt geïnterpreteerd. De SUP beoogt te komen tot circulaire oplossingen, tot meer hergebruik en recycling. Het is niet de bedoeling om wegwerpplastics te vervangen door eenmalig te gebruiken alternatieve materialen. Ook inzet op bio-afbreekbare substituten, voorzien van EN13432 certificaat, is niet de oplossing. Bio-afbreekbare materialen vallen in onze industriële composteerinstallaties immers uiteen in water & CO2 en vervliegen of worden al vroegtijdig als residu uit het GFT verwijderd. Je verliest een duurzame grondstof door deze te willen composteren, terwijl recycling mogelijk is en absoluut de voorkeur heeft.

Aanpassing van de wel-/niet lijst voor GFT

 Vanwege de ongewenste toename aan bio-afbreekbare wegwerpproducten, krijgt de wel-/niet lijst voor GFT een kleine aanvulling. Voortaan hanteren we de vuistregel dat niet enkel verpakkingen, maar ‘verpakkings- en wegwerpproducten van wat voor materiaal dan ook’ niet thuishoren bij het GFT. Met deze aanvulling willen we vervuiling van het GFT voorkomen. En natuurlijk op eenduidige wijze in Nederland communiceren over het zuiver scheiden van huishoudelijk afval. Past u uw informatiecampagne hierop aan? Zo zorgen we samen voor zuiver gescheiden GFT voor schone compost.

Share this page