Vervuiling in het GFT is een groeiend probleem

Een gesloten kringloop, waarbij we uit het ingezamelde afval zoveel mogelijk grondstoffen halen, is de basis van een circulaire economie. De filosofie die Indaver omarmt. Een goed voorbeeld is de inzameling en verwerking van GFT-afval. 

Indaver is in staat de gehele inhoud van uw groene container te benutten en laat geen grondstof verloren gaan. We verwerken het GFT-afval tot biomassa, vloeibare CO2, groengas en compost. Dat past bij onze doelstelling om uit het ingezamelde afval zoveel mogelijk grondstoffen te produceren en terug te brengen in de kringloop. Indaver gaat daarbij voor kwaliteit, ook waar het compost betreft. Het kost echter steeds meer moeite om compost te produceren die beantwoordt aan de steeds strengere eisen* van de akkerbouwers, de voornaamste klant voor onze compost. Dat heeft alles te maken met de toenemende vervuiling in het ingezamelde GFT-afval.
* met ingang van 1 juli 2020 is de norm voor vervuiling in de telershandleiding van de akkerbouwers (ACO) aangescherpt: compost van nog maar 0,1% vervuiling bevatten. Voorheen bedroeg de maximale norm voor vervuiling 0,2%. 

Vervuiling in het GFT is een groeiend probleem

In haar rapport 'Verkenning kwaliteit deelstromen gft-afval, papier, glas en textiel uit huishoudens' concludeerde Rijkswaterstaat al dat GFT-afval een voor verontreiniging gevoelige deelstroom is. Vervuilld ingezameld GFT-afval leidt tot verontreiniging in compost, uitval in het verwerkingsproces en hogere verwerkingskosten. Ten tijde van dit onderzoek kon de tendens nog niet aangetoond worden omdat representatieve data ontbraken.

Meten is weten

Sinds 2018 laat Indaver (net als alle andere GFT-composteerders) sorteeranalyses uitvoeren. Daarnaast monitort de Vereniging van Afvalbedrijven de kwaliteit van het GFT op basis van door alle GFT-composteerders aangeleverde data. De resultaten liegen er niet om:    

  • Sorteeranalyses laten zien dat het percentage vervuiling in het GFT-afval inmiddels is opgelopen tot gemiddeld 4%. Een derde van alle vrachten vertoont overstijging van de 5%-norm voor vervuiling (dit is momenteel de meest gehanteerde norm in GFT-contracten tussen gemeenten en verwerkers);
  • Kijkend naar de bassabalans voor GFT-verwerking in Nederland, dan neemt het percentage residu per ton ingezameld GFT-afval sinds 2016 aanzienlijk toe. Per ton ingezameld GFT wordt inmiddels 14% residu afgevoerd voor verwerking. Tegelijkertijd met iedere 3 ton compost die we produceren voeren we meer dan 1 ton residu af voor eindverwerking.

Goede compost maak je samen

Door de focus van VANG op minder restafval zien wij meer vervuiling in het GFT-afval. Deze loopt inmiddels zo hoog op dat de kwaliteit van onze compost eronder lijdt. Dit kan niet de bedoeling zijn, vandaar dat we samen met u willen zorgen voor een zo schoon mogelijke GFT-keten. Indaver verbetert continu haar processen en installaties om de kwaliteit van de compost te verbeteren. Samen met Rijkswaterstaat en de NVRD heeft de Vereniging van Afvalbedrijven een simpele eenduidige wel/niet lijst voor GFT ontwikkeld, die afvalscheiden voor de burger makkelijker maakt en die intuïtiever is opgesteld. 

Ook u kunt bijdragen aan een goede kwaliteit van de compost. Want hoe zuiverder uw ingezameld GFT- afval is, hoe hoger de kwaliteit van ons eindproduct. Wij gaan graag met u in gesprek over verbetering van de kwaliteit in onze GFT-keten.  Wilt u nu al met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp. Neem dan contact op met Robert Jansen via robert.jansen@indaver.nl of 078 – 6306 726.

Share this page