ECLUSE is goed voor een jaarlijkse besparing van 100.000 ton CO₂

Het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen, ECLUSE, is operationeel. ECLUSE levert stoom die ontstaat bij de verbranding van afvalstoffen aan een zestal chemische bedrijven in de haven. Zo hoeven die voor hun productieprocessen geen stoom meer aan te maken in eigen stoomketels. Op jaarbasis betekent dit een vermindering van maar liefst 100.000 ton CO2 -uitstoot. Bovendien levert het project minstens 5 procent van alle groene warmte die in Vlaanderen geproduceerd wordt. Daarmee levert ECLUSE een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de Vlaamse klimaatdoelstellingen.

Het ECLUSE-netwerk dat afvalverwerkingsbedrijven Indaver en SLECO samen met Fluvius aanlegden, biedt een duurzaam antwoord op de vraag naar stoom van een aantal chemische bedrijven in de Waaslandhaven, op de linkeroever van de haven van Antwerpen. Het achterliggende idee is eenvoudig. Bij de verbranding van afvalstoffen komt warmte vrij: stoom die de buurbedrijven nodig hebben voor hun productieprocessen. Die stoom vertrekt vanuit de afvalenergiecentrale via geïsoleerde leidingen naar vijf omliggende bedrijven: Ineos Phenol, ADPO, Lanxess België, Monument Chemical en Ashland Specialties Belgium.

400 graden, 40 bar

“Wat we hier in de Waaslandhaven gerealiseerd hebben is een project van wereldformaat. Indaver en SLECO werken hard aan de circulaire economie door materiaal- en energiekringlopen te sluiten. ECLUSE is daar een prachtig voorbeeld van. Maar een dergelijk project kan enkel tot stand komen in partnership, in de eerste plaats met onze partner Suez, -die samen met ons de waste-to-energyplant in Doel exploiteert-, met expertpartners voor de aanleg van het netwerk,  met de lokaal verankerde Maatschappij Linkerscheldeoever én met de warmteafnemers.”

Paul De Bruycker, CEO van Indaver nv

Het transport gebeurt aan een constante druk van zo’n 40 bar en een temperatuur van ongeveer 400°C. Via een condensaatleiding, aangelegd door Fluvius, loopt het warme water terug naar Indaver en SLECO, waar het hergebruikt wordt. En op die terugweg verwarmt het nog eerst de kantoren van DP World. Het volledige leidingennetwerk neemt zo’n 5 kilometer in beslag, waarvan het grootste deel (+/- 4km) bovengronds loopt.

Partners zijn blij met het resultaat

ECLUSE is een samenwerking tussen Indaver, SLECO, Maatschappij Linkerscheldeoever, netbedrijf Fluvius, Fineg en Water-Link. Het stoomnetwerk ontving een strategische ecologiesteun van 10 miljoen euro van de Vlaamse regering. In totaal wordt 30 miljoen euro in het project geïnvesteerd.

Met de toekenning van de Sustainability Award in 2016, de Belgische Energie- en Milieuprijs in 2017 en in 2018 de CEWEP-award, oogstte ECLUSE alvast heel wat erkenning in binnen- en buitenland nog voor de eerste stoomlevering een feit was.                           

Share this page

Contact

Robert Jansen
Tender Manager
t +31 78 6306 726