Samen werken aan schoner GFT

In haar rapport 'Verkenning kwaliteit deelstromen gft-afval, papier, glas en textiel uit huishoudens' concludeerde Rijkswaterstaat al dat GFT-afval een voor verontreiniging gevoelige deelstroom is. Vervuild ingezameld GFT-afval leidt tot verontreiniging in compost, uitval in het verwerkingsproces en hogere verwerkingskosten. De vervuiling in het GFT loopt inmiddels zo hoog op dat de kwaliteit van onze compost eronder lijdt. Dit kan niet de bedoeling zijn, vandaar dat we samen met u willen zorgen voor een zo schoon mogelijke GFT-keten.

Daarom besteedt Indaver veel aandacht aan de kwaliteit van uw aangeleverd GFT-afval. Sinds 2018 laat Indaver sorteeranalyses uitvoeren. In 2019 zijn we gestart met de ontwikkeling van een speciale app, waarmee we bij ontvangst van een vracht GFT op locatie direct de kwaliteit ervan kunnen vastleggen. Deze app, de Indaver Waste Monitor, heeft in 2021 een modern jasje gekregen en is uitgebreid met een rapportagemodule. In 2021 hebben we voor iedere vracht, die werd afgekeurd omdat die te vervuild was om te verwerken, een rapport van bevindingen gedeeld met onze klanten.

De Waste Monitor rapportage bevat standaard meerdere foto’s van de aangevoerde vracht en een beschrijving van de aangetroffen vervuiling. Direct bij ontvangst van het materiaal wordt het rapport van bevindingen opgemaakt. Onze sales support medewerkers gaan er vervolgens mee aan de slag en nemen bij afkeur razendsnel contact op met de klant om samen te zoeken naar een oplossing. Wij geven u graag een uitgebreidere toelichting op onze werkwijze. En u bent van harte welkom om ter plaatse onze manier van kwaliteitsmonitoring oftewel ‘schouwen’ te komen bekijken.

We hebben de ambitie om  in de loop van dit jaar nog intensiever de kwaliteit te gaan monitoren van het aan ons toevertrouwde GFT-afval. Op al onze locaties schouwen we dagelijks een of meerdere vrachten. En we gaan in de loop van het jaar niet langer enkel feedback geven over afgekeurde vrachten, we gaan u ook feedback geven over minder vervuilde vrachten, zodat u gericht kunt sturen op betere afvalscheiding. Want daar doen we het tenslotte voor. Zodat we samen kunnen zorgen voor schone compost.

Share this page