Samen de strategische positie van Nederland in Europa versterken!

Natuurlijke grondstoffen worden schaars. Een groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart dragen hieraan bij. Een circulaire economie biedt antwoord op dit probleem, het is een kringloopeconomie waarbij materialen na gebruik weer een nieuw leven krijgen. Nederland kan zijn strategische positie in Europa versterken door afval als hoogwaardige grondstof in te zetten. 

Waarde toevoegen met afval

Indaver omarmt deze filosofie, om uit afvalstromen zoveel mogelijk grondstoffen te halen. ‘Afval speelt zelfs een sleutelrol in een circulaire economie’, stelt Peter Louwman, algemeen directeur van Indaver Nederland. ‘Nu al is het onze doelstelling om zoveel mogelijk nieuwe producten te halen uit het ingezameld afval en deze terug te brengen in de kringloop. Als dat niet mogelijk is, benutten we het afval door er energie uit te halen. Daar voegen we als afvalverwerker echt waarde toe.’

50% van de ingezamelde lampen uit Nederland gaat naar Indaver

Indaver Relight, een bedrijfsonderdeel van Indaver, laat zien hoe we de keten steeds beter weten te sluiten. Hier worden TL-lampen, spaarlampen en andere gasontladingslampen gerecycled. Maar liefst 50% van alle ingezamelde lampen in Nederland wordt hier verwerkt. Dankzij investeringen in de installatie kunnen we nu zelfs 95% van de ingezamelde lampen verwerken tot nieuwe grondstoffen. Het glas, de metalen kapjes van de lamp en het fluorescentiepoeder zijn alle opnieuw bruikbaar. Fluorescentiepoeder verdient een aparte vermelding: uit dit poeder zijn kostbare aardmetalen te halen, die dezelfde kwaliteit hebben als de ‘gewone’ natuurlijke aardmetalen.

Een goed voorbeeld van een volledig gesloten kringloop is GFT-afval. Indaver verwerkt GFT-afval tot biomassa, vloeibare CO2, Groengas en compost. We zijn inmiddels in staat om de gehele inhoud van een groene kliko te benutten. Er gaat in dit proces geen grondstof meer verloren.

Samenwerken in de keten

'De producten die ontstaat vanuit secundaire grondstoffen, dus herwonnen worden via recycling, dienen dezelfde kwaliteit te hebben als producten gemaakt van zuivere, virgin grondstoffen',
aldus Peter Louwman 

Toch is een circulaire economie hiermee nog niet binnen handbereik. Peter Louwman: ‘In een circulaire economie gaan we uit van hergebruik van materialen. Dat betekent dat nieuwe grondstoffen na verwerking eenzelfde kwaliteit moeten hebben als grondstoffen van zuivere en natuurlijke bronnen. Dat is geen gemakkelijke opgave. Dat stelt eisen aan de technieken van verwerking en vraagt om innovatie. Het stelt óók eisen aan de afvalstromen die gemeenten inzamelen. Hoe zuiverder die afvalstroom, hoe hoger de kwaliteit van het eindproduct. Ik ben ervan overtuigd dat als we in iedere stap van de keten kwaliteit centraal zetten, we flinke vooruitgang kunnen boeken om een circulaire economie te realiseren.’

Is het programma Van Afval Naar Grondstof wel haalbaar?

Gemeenten, de NVRD, het bedrijfsleven, het ministerie van I&M en kennisinstellingen ontmoeten elkaar tijdens het Afval & Recycling Industrie congres 2016 op 2 juni a.s. in Schiedam. Tijdens dit congres staat de vraag centraal hoe partijen kunnen samenwerken om uit afval nieuwe hoogwaardige grondstoffen te maken. Han Noten van de NVRD staat stil bij de haalbaarheid van het streven naar 100 kg restafval per persoon in 2020. En Peter Louwman kijkt met een kritische blik naar recycling. Wilt u erbij zijn? Gebruik dan onze speciale actiecode IND375 en krijg 25% korting op de deelnameprijs aan dit congres.

Share this page