Samen Circulair

Een gesloten kringloop, waarbij we uit het ingezamelde afval zoveel mogelijk grondstoffen halen, is de basis van een circulaire economie. Een goed voorbeeld van een gesloten kringloop is GFT-afval. Indaver verwerkt GFT-afval tot biomassa, vloeibare CO2, Groengas en compost. We zijn inmiddels in staat om de gehele inhoud van een groene kliko te benutten. Er gaat in dit proces geen grondstof meer verloren. Het belangrijkste product uit de kringloop is compost, een duurzame bodemverbeteraar. Het bedje voor compost lijkt gespreid, want compost heeft grote toegevoegde waarde voor de Nederandse bodem.

Compost zorgt voor een gezonde, vruchtbare en weerbare bodem

Tijdens het in november gehouden seminar 'Samen Circulair' heeft Gera van Os, Lector Duurzaam Bodembeheer bij Hogeschool Aeres, ons haarfijn uitgelegd wat compost doet voor de bodem. En dat is nogal wat. Compost zit namelijk boordevol organische stof. En organische stof is de sleutel tot duurzaam bodembeheer. Natuurlijk zijn er meer meststoffen die ook goed zijn voor de bodem. Maar binnen de mogelijkheden van de meststoffenwet biedt compost de grootste bijdrage aan bodemverbetering. Om de concurrentie aan te kunnen met bijv. dierlijke mest, moet onze compost wel veilig en schoon zijn. Klik hier om de presentatie te beklijken.

Compost moet schoon zijn terwijl het GFT steeds meer vervuiling bevat

Door de focus van VANG op minder restafval zien wij de vervuiling in het GFT-afval toenemen. Terwijl de markt juist steeds hogere eisen stelt aan de compost, er mag vrijwel geen stukje glas of fintertje plastic meer in zitten. Dat is geen gemakkelijke opgave. Dat stelt eisen aan de technieken van verwerking en vraagt om innovatie. Om de kwaliteit van het GFT objectief vast te stellen, heeft Eureco in opdracht van Indaver in het voorjaar van 2018 sorteeranalyses uitgevoerd. Yvonne Leenaars, Bedrijfsleider bij Eureco, heeft tijdens het seminar de resultaten gepresenteerd.

Samen aan de slag, om de keten schoon te houden

Indaver zet alles op alles om de vervuiling uit de keten te verwijderen. Ieder stapje in het GFT-proces nemen we onder de loep. We verbeteren continu onze processen en installaties om de kwaliteit van de compost te verbeteren. Daarnaast zet ook de compostsector een aantal stappen, om vervuiling van het GFT in te perken en zelfs te voorkomen. Tijdens het seminar (de laatste presentatie) hebben we onder andere stilgestaan bij versimpeling van de wel/nietlijst en het bioplastics dossier, waar gemeenten belanghebbend in zijn.
Maar ook u kunt bijdragen aan een goede kwaliteit van de compost. Want hoe zuiverder uw ingezameld GFT- afval is, hoe hoger de kwaliteit van ons eindproduct. We zullen in iedere stap van de keten kwaliteit centraal moeten zetten, om samen goede compost te blijven maken. Laten we hier samen de schouders onder zetten. Want we doen het ergens voor. Voor een gezonde, vruchtbare bodem, waar onze compost een waardevolle bijdrage aan kan leveren.

Share this page