Oplossing voor end-of-life plastics

De wereldwijde afvalberg groeit razendsnel. Elke minuut worden wereldwijd 1 miljoen plastic flesjes gekocht. De helft daarvan wordt ingezameld voor recycling, maar slechts 7 procent wordt gebruikt om nieuwe flessen te produceren. De rest belandt op de afvalberg of in de oceaan. Rond 2050 zal er in de oceaan meer plastic dan vis zijn.

We hebben met z'n allen de ambitie om de materiaalketens te sluiten, uit afval nieuwe hoogwaardige grondstoffen te maken. Voor sommige afvalfracties zijn we hier al grotendeels in geslaagd, op vlak van kunststoffen moeten we nog stappen zetten. Te vaak is er nog sprake van downcycling, zeker als de afvalstroom te heterogeen is of te veel onzuiverheden bevat. Indaver mikt daarom op nieuwe technologieën, gebaseerd op een chemische aanpak. Die aanpak moet onder meer toelaten om end-of-life-plastics om te vormen tot nieuwe grondstoffen voor de chemie.

Indaver investeert in innovatief Plastics-to-Chemicals project

Indaver wil een pioniersrol spelen op vlak van hoogwaardige plasticrecycling. Streven is om in de zomer van 2020 een eerste demo-installatie met een capaciteit van 15 ktons operationeel te hebben.

“We werken aan een nieuwe technologie om end-of-life-plastics die nu niet hergebruikt kunnen worden, op te breken in kleinere koolwaterstofketens. Via die thermische moleculaire recycling produceren we nieuwe grondstoffen voor de chemische industrie” 

Erik Moerman, Manager International Sales & Business Development. 

Als de technologie zich bewezen heeft, wil Indaver deze toepassen in nog te bouwen P2C-installaties (Plastic2Chemicals) verspreid over heel Europa, daar waar grote hoeveelheden vervuild plastic beschikbaar zijn. Het eindproduct van die installaties moet een volwaardig substituut zijn voor een grondstof op basis van aardolie – wat bijdraagt aan de vergroening van de chemische industrie. “Voor de chemische industrie is dat een grote uitdaging, want twee elementen geven de doorslag bij de inkoop van een grondstof: prijs en specificaties. We willen alternatieven ontwikkelen voor downcycling, waarbij je enkel laagwaardige eindproducten maakt uit onvoldoende gezuiverde afvalstromen.”

Indaver wil het beter doen dan de bestaande recyclingmethoden. “Met de bestaande recyclingtechnologieën is op zich niks mis, maar als er te veel onzuiverheden in een afvalstroom zitten, zijn de mogelijkheden van de techniek begrensd. Door op het niveau van de chemische bindingen te werken, willen we die barrières doorbreken.”

De nieuwe activiteiten op het chemische niveau – dat van de moleculen en de verbindingen tussen die kleinste bouwstenen – krijgen vorm in een nieuw concept: Indaver Molecule Management®, oftewel IMM. Het plan is om intens te gaan samenwerken met overheden en andere bedrijven. “Geen enkele organisatie kan de transitie naar circulaire economie in haar eentje bewerkstelligen. Ze kan enkel verder vorm krijgen door samenwerking. En door nieuwe technologieën. Daarom investeren we in beide. We stimuleren industriële symbiose, waarbij grondstoffen en energie worden teruggewonnen uit het afval van één strategische partner om te worden gebruikt in de productieprocessen van een ander.”

Bron: Susanova, Sustainable business, better business 

Share this page