Gegarandeerd ‘Better Biomass’ bij EcoFuels, dochteronderneming van Indaver

Op 1 augustus 2015 heeft de Limburgse biovergistingsinstallatie EcoFuels (Well) het 'Better Biomass' certificaat toegekend gekregen. EcoFuels, een samenwerkingsverband van Laarakker en Indaver Nederland, is gespecialiseerd in de behandeling van agrarische reststromen en restanten uit de voedingsmiddelenindustrie. Deze vergistingsinstallatie verwerkt sinds 2006 jaarlijks 130.000 ton (vloeibare) biomassa uit de akkerbouw, tuinbouw en van groente-, aardappelen- en fruitverwerkende bedrijven. EcoFuels is door de overheid erkend om onder meer ‘over datum’-levensmiddelen (waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken) te verwerken.

Welke zekerheid biedt het ‘Better Biomass’ certificaat?

Wie organische reststromen aanbiedt voor vergisting kiest hierbij bewust voor een duurzame bestemming en wil graag de bevestiging dat de verwerking zo duurzaam mogelijk zal plaatsvinden. En gebruikers van het groene aardgas of de groene stroom of afnemers van de groencertificaten eisen zekerheid over de inzet van duurzame biomassa ten behoeve van het vergistingsproces. Het NEN certificaat NTA 8080 – tegenwoordig ‘Better Biomass’ genoemd – geeft deze zekerheid.

EcoFuels kiest altijd voor de meest duurzame verwerking

De 'Better Biomass' certificering garandeert de meest duurzame wijze van verwerking voor alle aangevoerde reststromen. Voor GFT-afval is de combinatie van vergisten én composteren bij de huidige stand der techniek altijd de meest duurzame oplossing. Anders ligt dit bij agrarische reststromen en restanten uit de voedingsmiddelenindustrie. Bij de inname en verwerking van stromen is maatwerk een vereiste. Indien blijkt dat een aangeboden reststroom op een meer hoogwaardige manier verwerkt kan worden, zal EcoFuels – conform het 'Better Biomass' certificaat – deze niet innemen.

Bio Power Alphen

Met de certificering van EcoFuels bent u altijd aan het goede adres bij Indaver voor erkend duurzame vergisting. Immers, de innovatieve vergistingsinstallatie Bio Power (Alphen a/d Rijn) van Indaver was al NTA 8080 gecertificeerd. Dat gebeurde nog voordat de installatie in april 2015 officieel in gebruik werd genomen. Bio Power Alphen verwerkt jaarlijks zo’n 75.000 ton groente-, fruit- en tuinafval, hoofdzakelijk afkomstig van Zuid-Hollandse gemeenten.

Kortom, met het 'Better Biomass' certificaat is Indaver niet alleen toonaangevend in duurzaam afvalbeheer, maar ook aantoonbaar duurzaam in (organisch) reststromenbeheer!

Share this page

Contact

Marcel Coenen
Key Account Manager
t +31 78 6306 772