Kwikhoudende lampen nu nog beter te recyclen

Spaarlampen en tl-buizen mogen energiezuinig zijn, zij bevatten wel kleine hoeveelheden van het voor mens en milieu ongezonde kwik. Daarom moet je deze lampen als klein chemisch afval inleveren. Indaver zorgt vervolgens voor hoogwaardige recycling én veilige verwerking. 

Indaver Relight in Doel (B) is met ruim twintig jaar ervaring toonaangevend in het recyclen van kwikhoudende lampen; jaarlijks gaat het al om 30 miljoen spaarlampen, tl-buizen en andere gasontladingslampen. Dat zijn alle ingezamelde kwikhoudende lampen uit België, de helft van de inzameling uit Nederland en nog eens een kwart uit Frankrijk.

Nieuwe innovatieve installatie: IndaTube

Onlangs heeft Indaver Relight fors geïnvesteerd in een geavanceerde installatie, de IndaTube. Deze innovatieve verwerkingsinstallatie maakt het technisch mogelijk nog beter dan voorheen de laatste restjes kwik uit het fluorescentiepoeder, glas en metalen delen te halen. Deze fracties zijn, van kwik gezuiverd, als (secundaire) grondstof opnieuw te gebruiken. Dankzij de nieuwe installatie kunnen de geproduceerde grondstoffen hoogwaardiger in de keten teruggebracht worden en komt er minder schadelijk kwik in het milieu terecht.

Kwik verdampen

Verwarming blijkt de sleutel tot hoogwaardige recycling van kwikhoudende lampen. De hitte in de IndaTube installatie maakt het mogelijk het gasvormige kwik te scheiden van de terug te winnen materialen. Een actief koolfilter vangt dit gasvormige kwik nauwgezet af.

Kringloop sluiten

Het glas van de lampen en de metalen delen zijn vervolgens uitstekend te recyclen. De glasresten gaan naar de lampenproducenten die er nieuwe lampen van maken. De metalen delen komen in het metaalverwerkingscircuit terecht. Daarmee zijn deze kringlopen gesloten.

Uit het fluorescentiepoeder worden zeldzame aardmetalen teruggewonnen die als secundaire grondstof in de keten worden teruggebracht. 

Continue verbetering

De investering in de IndaTube toont aan dat Indaver haar streven naar continue verbetering ook toepast op bestaande afvalverwerkingsinstallaties. En daarmee toonaangevend in duurzaam afvalbeheer blijft, ook waar het de recycling van kwikhoudende lampen betreft.

Share this page