Niet alle bioplastics dragen bij aan de circulaire economie

Biologisch afbreekbare plastics leveren geen meerwaarde voor circulaire economie

De markt voor bioplastics groeit. Net als de Vereniging van Afvalbedrijven, juicht Indaver het verduurzamen van verpakkingen toe. Maar recent onderzoek van CE Delft toont aan dat niet alle bioplastics een bijdrage leveren aan de circulaire economie. De markt van bioplastics kan grofweg worden verdeeld in biobased en biologisch afbreekbare plastics:

  • Biobased plastics, gemaakt van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen, lijken qua samenstelling en eigenschappen sterk op hun fossiele alternatief. Deze bioplastics (bijv. bio-PETs) kunnen in de afvalfase samen met het kunststofafval worden ingezameld, (mechanisch) gesorteerd en recycled en hebben dus meerwaarde.  
  • Biologisch (of bio-)afbreekbare plastics worden veelal ook gemaakt van natuurlijke grondstoffen als o.a. mais of suikerriet, maar zijn daarentegen ongeschikt voor hergebruik. Bio-afbreekbare of composteerbare plastics kunnen onder hele specifieke condities worden afgebroken door schimmels en bacteriën. Tijdens het afbraakproces in een industriële composteerinstallatie valt het bio-afbreekbare plastic uiteen in koolstof & water oftewel het verdwijnt. Uit bio-afbreekbaar plastic afval kan geen nieuwe grondstof worden geproduceerd, het circulaire karakter ontbreekt.

Wildgroei aan verpakkingen

Verpakkingen gemaakt van bio-afbreekbare plastics zijn veelal EN13432 gecertificeerd en herkenbaar aan het Kiemplantlogo of OK compost logo. Gebruik van deze bio-afbreekbare plastics in verpakkingen is voor foodproducenten op dit moment aantrekkelijk, vanwege de duurzame herkomst én de lage afdracht aan het verpakkingsfonds. Voor deze bio-afbreekbare plastics worden dan ook nieuwe verpakkingsconcepten ontwikkeld voor producten die weinig tot niets meer met versproducten (aardappelen, groente, fruit) te maken hebben. In de afvalfase van deze verpakkingen, sluit het afbraakproces ook niet meer aan op de procescondities van onze industriële composteerinstallaties. Oftewel, bio-afbreekbaar verpakkingsafval in het GFT verstoort het compostproces en vervuilt de compost.

Composteerbare plastic zakjes hebben wél meerwaarde binnen de circulaire economie

In sommige gevallen hebben bio-afbreekbare plastics wel degelijk toegevoegde waarde. GFT-inzamelzakjes zorgen voor een verbetering van de GFT-inzameling, waardoor de hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT toeneemt. Vanwege het succes van de zakjes en de focus op afvalscheiding onder andere in de hoogbouw, promoot Indaver (net als de collega’s binnen de afvalsector) de inzet en het gebruik van deze zakjes als hulpmiddel bij de verzameling van etensresten in de keuken. Daarom accepteren wij zowel de papieren als plastic afvalzakjes mét kiemplantlogo bij het gft.  

Meer over het onderzoek van CE Delft

Onderzoek dat CE Delft in opdracht van de rijksoverheid heeft uitgevoerd, toont aan dat bio-afbreekbare plastics  geen meerwaarde hebben bij de toepassing als consumentverpakking. Biobased plastics hebben de voorkeur, omdat ze bij de plasticrecycling kunnen. Voor bio-afbreekbaar plastic stelt het onderzoek dat het wel ingezet kan worden als het een specifieke functie heeft, zoals het gft-inzamelzakje dat ervoor zorgt dat meer keukenafval ingezameld wordt of een bloempot die na ingraven in de aarde na verloop van tijd wordt afgebroken.

Share this page