Mogen invasieve exoten bij het groenafval?

Wat zijn invasieve exoten?

Invasieve exoten zijn planten die van nature niet in Nederland voorkomen en zich door hun explosieve groei snel verspreiden in openbaar groen en in het landschap. Voorbeelden zijn de Japanse Duizendknoop, de Reuzenberenklauw en de Grote Waternavel. Ze verdringen andere plantensoorten en kunnen funderingen en dijklichamen aantasten.

Bestrijding

Invasieve exoten groeien 'als kool' en woekeren enorm. Eenmaal in je tuin of in de openbare ruimte kom je er lastig vanaf. Bestrijding is lastig en laten we graag aan de experts over. Op onderstaande websites staan nuttige tips om te voorkomen dat ongewenste indringers zich verder verspreiden:

Bokashi zorgt voor verdere verspreiding

Uit onderzoek blijkt dat de verwerkingsmethode bokashi geen oplossing biedt. De zaden van deze ongewenste planten overleven inkuiling. De temperaturen bij Bokashi blijven onder de 40 ⁰C, onvoldoende om de voortplantende delen en zaden van de exoten te vernietigen.

Verantwoorde verwerking van invasieve exoten

Om verdere verspreiding tegen te gaan, moeten 'geoogste' plantenresten op een verantwoorde wijze verwerkt worden. De meest effectieve vorm van verwerking van plantenresten van invasieve exoten is door verbranding. Dit geldt zeker voor vrachten die vrijwel geheel bestaan uit restanten van  exoten.

Echter, als de plantenresten van invasieve exoten slechts een klein deel uitmaken van een minicontainer GFT-afval of vracht groenafval dan kunnen deze met het GFT- of groenafval worden aangeboden voor verwerking in een van onze composteringen. De procescondities (verblijftijd x procestemperatuur) zijn ruim voldoende om de voortplantende delen en zaden af te doden.

Share this page