Mini-symposium Samen zorgen voor een zuivere toekomst

Op 21 augustus 2021 verwoestte brand onze nabewerkingsinstallatie in Rotterdam-Europoort. Er was geen tijd om bij de pakken neer te zitten. Met man en macht hebben we sindsdien gewerkt. Niet alleen om te zorgen dat uw GFT-afval nog steeds kon worden aangevoerd en omgezet in kwaliteitscompost. Maar tegelijkertijd om ook een nieuwe nabewerkingslijn te ontwerpen. Niet alleen ter vervanging, maar ook ter verbetering van de verwoeste installatie. Wij nodigen u van harte uit voor de feestelijke ingebruikname van de nieuwe installatie. 

Samen zorgen voor een zuivere toekomst 

In 2018 stonden we tijdens het seminar 'Samen Circulair' stil bij onze bezorgheid over de toenemende vervuiling van het GFT. Waarom? Omdat de markt steeds hogere eisen stelt aan de compost, er mag geen stukje glas of  plastic meer in zitten. Dat is geen gemakkelijke opgave. Dat stelt eisen aan de technieken van verwerking en vraagt om innovatie. Het stelt óók eisen aan de afvalstromen die gemeenten inzamelen. Hoe zuiverder het ingezamelde GFT, des te beter de kwaliteit van het eindproduct. We zullen in iedere stap van de keten kwaliteit centraal moeten zetten, om samen goede compost te blijven maken. Met compost hebben we een duurzaam product in handen dat goed is voor de Nederlandse bodem. Maar wat is het toekomstperspectief voor compost? 

Locatie:                Indaver Compost, Elbeweg 96 in Rotterdam Europoort

Datum:                donderdag 6 oktober 2022

Tijd:                     van 12:00 uur tot 16:00 uur 

PROGRAMMA

12:00 uur                       Inloop & welkomstwoord 
                                      Vincent Kok, Directeur MSW Nederland bij Indaver 

12:30 uur                      Netwerklunch                

13:15 uur                      Van Zooi naar Mooi & De Reis van een Radijs
                                     Sigrid Schuurmann, Programmamanager gfe+t bij de gemeente Rotterdam 
                                     Ellen Persoon, Communicatieadviseur bij de gemeente Rotterdam

13:45 uur                      De toekomst van compost in Nederland
                                     Arjen Brinkmann, Directeur van de BVOR en  bestuurslid van ECN (European Compost Network)

14:15 uur                     Korte pauze

14:30 uur                     Samen Zorgen voor een Zuivere Toekomst 
                                    Vincent Kok, Directeur MSW Nederland bij Indaver 

14:50 uur                     Uitleg over de nieuwe nabewerkingsinstallatie 
                                    Robert de Letter, Manager Onderhoud en Projecten bij Indaver Nederland

15:00 - 16:00 uur        Rondleiding en borrel

Share this page