Met schoon GFT-afval betere compost

Een gesloten kringloop, waarbij we uit het ingezamelde afval zoveel mogelijk grondstoffen halen, is de basis van een circulaire economie. De filosofie die Indaver omarmt. Een goed voorbeeld is de inzameling en verwerking van GFT-afval. 

Indaver is in staat de gehele inhoud van uw groene container te benutten en laat geen grondstof verloren gaan. We verwerken het GFT-afval tot biomassa, vloeibare CO2, groengas en compost. Dat past bij onze doelstelling om uit het ingezamelde afval zoveel mogelijk grondstoffen te produceren en terug te brengen in de kringloop. Als dat niet mogelijk is, benutten we het afval door er energie uit te halen. We voegen als duurzaam afvalverwerker echt waarde toe. 

Het kan altijd beter

Een belangrijk aspect is de kwaliteit van de geproduceerde grondstoffen. Zo stellen afnemers van compost steeds hogere eisen. Compost met vervuiling door bijvoorbeeld glas of plastic deeltjes wordt niet gewaardeerd! 

Goede compost maak je samen

Door de focus van VANG op minder restafval zien wij meer vervuiling in het GFT-afval. Deze loopt inmiddels zo hoog op dat de kwaliteit van onze compost eronder lijdt. Dit kan niet de bedoeling zijn, vandaar dat wij een verbeterplan hebben opgesteld. Ieder stapje in de GFT-compostketen nemen we onder de loep. Indaver verbetert continu haar processen en installaties om de kwaliteit van de compost te verbeteren. Ook u kunt bijdragen aan een goede kwaliteit van de compost. Want hoe zuiverder uw ingezameld GFT- afval is, hoe hoger de kwaliteit van ons eindproduct. 

Meten is weten

In de maand april laten we sorteeranalyses uitvoeren om de samenstelling en vervuiling van het GFT-afval objectief vast te stellen. Dit biedt ons ook aanknopingspunten om heel gericht de pijnpunten te gaan aanpakken. Want inmiddels is ons duidelijk dat we met schoon GFT een betere kwaliteit compost kunnen produceren. Daarmee komen we tegemoet aan de verscherpte kwaliteitseisen die ons vanuit de landbouw worden opgelegd.  

Wij gaan graag met u in gesprek over verbetering van de kwaliteit in onze GFT-keten.  Wilt u nu al met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp. Neem dan contact op met Robert Jansen via robert.jansen@indaver.nl of 078 – 6306 726.

Share this page